Каква е числеността и средната заплата на администраторите в Селскостопанска академия?

BASF

Селскостопанска академияКаква е структурата, числеността и средната заплата в централното управление на Селскостопанска академия (ССА)? Отговорът на този въпрос, зададен от група депутати към земеделския министър Десислава Танева, вече е входиран в парламента. 

Според длъжностното разписание в новия Правилник на академията, утвърден със заповед от 10 януари 2019 г., числеността на административния апарат в централното управление е 76 щатни бройки. Реално обаче работещите са 65 към момента.

В разписанието са записани най-много щатове – 14, в дирекция „Управление на собствеността и стопански дейности“. Със същия брой са и служителите от специализираната администрация в дирекция „Библиотечна и издателска дейност“. 12 човека работят в дирекция „Финансово управление“. По шестима се трудят в дирекциите „Наука, образование и иновации“ и „Международно сътрудничество, връзки с обществеността и протокол“. 

Средната работна заплата в централната администрация, която включва и щатовете на председателя, заместник-председателя и главния научен секретар, е 1262,22 лв.

 

1 Comment

  1. Кирилов казва:

    А средната заплата в институтите на ССА е 800 лева!

Leave a Comment