Правителството одобрява днес промени в Правилника на Закона за опазване на земеделските земи

BASF

Министерски съвет - сградаНа днешното си заседание правителството ще одобри с постановление промени в Правилника за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи.

Промените облекчават процедурата по промяна на статута на земеделските земи в неземеделски.

Измененията касаят три члена от документа. Текстовете им ще гласят, че с цел намаляване на административната тежест за физическите и/или юридическите лица, които провеждат процедурата за промяна на предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди или за включването на земеделска земя в границите на урбанизираните територии, или за създаване на нови урбанизирани територии, отпада изискването за представяне на документи, с които компетентния орган може да се снабди служебно.

Leave a Comment