Васил Грудев: През декември ще платим директните и част от площните мерки по ПРСР

До две седмици ще приключи работата по приема по мярка 4.2 от 2018 г., до 9 месеца ще заработи колцентър в ДФ „Земеделие“

Васил Грудев в ПловдивЗа да се справи със закъсняващото усвояване на средствата по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. (ПРСР), Държавен фонд „Земеделие“ планира да извърши през декември 2019 г. не само директни плащания, но и площни по някои от мерките в Програмата за развитие на селските райони. Това съобщи тази сутрин пред националното радио изпълнителният директор на фонда Васил Грудев. Площните мерки са  „Агроекология и климат,“ „Биологично земеделие“, „Плащания в „Натура 2000″ и „Плащания за необлагодетелствани райони“. Обикновено субсидиите по тези мерки – 10, 11, 12 и 13, се изплащат през пролетта на следващата година.

Грудев посочи, че при общ на бюджет на ПРСР 2014-2020 г. в размер на 2,9 млрд. евро, до момента са договорирани около 2 млрд евро (60%) и са изплатени 850 млн. евро (34%).

Шефът на ДФЗ съобщи, че най-вероятно още 114 проекта на млади фермери, подадени при втория прием по мярка 6.1, ще бъдат финансирани. Миналата седмица от фонда съобщиха, че 880 проекта са одобрени и младите земеделци са поканени да подпишат договори. Днес той добави, че фондът ще потърси допълнителни средства за още 114 проекта, които са одобрени от комисията, която ги разглежда. Средствата за тях – около 3 млн. евро, ще бъдат прехвърлени от неработещите мерки.

Васил Грудев съобщи още, че се надява в рамките на следващите две седмици да приключи работата и по проектите, подадени по преработвателната мярка 4.2 в началото на 2018 г.

Относно забавянето на проектите по горските мерки, директорът поясни, че те са третият приоритет на фонда. Проблемът е, че през времето, в което са залежали, технологиите са напреднали и проектите вече са морално остаряли.

Изпълнителният директор каза, че тъй като много добре познава дефектите в системата на ДФЗ, иска да разчисти „лошите герои“, които се възползват от тях. От 19 юли, когато встъпи в длъжност, Грудев е освободил 4-ма служители, като най-високопоставеният от тях е директор на отдел.

Като важна цел той определи осигурямането на прозрачност и спокойствие във фонда. Прозрачността ще се осигури чрез създаване на електронни досиета за всеки проект, в които ще има информация и за комуникациите на бенефициента със служители на ДФЗ. По този повод Грудев посочи, че в рамките на 6 до 9 месеца ще бъде създаден колцентър, чрез който бенефициентите ще осъществяват връзка с експертите.

„Спокойствието“ в ДФЗ пък ще бъде осигурено чрез внимателно планиране, така че системата да не прегрява и да не се получават забавяния при оценяване на проекти, които към момента са между 18 и 14 месеца.

Leave a Comment