Антимонополната комисия готви глоба за милиони на „Агрия Груп Холдинг“

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) обвини „Агрия Груп Холдинг“ в осъществяване на концентрация без преди това да е уведомила за намерението си  комисията. Става въпрос за придобиване на предприятието за преработка на слънчоглед „Кехлибар“ЕООД, Лясковец, през 2016 г.

 

Антимонополната комисия се позовава на чл. 24, ал. 1 от Закона за защита на конкуренцията, според който когато сумата на общите обороти на всички предприятия надхвърля 25 млн. лв., или оборотът на предприятието, което ще се придобива, надхвърля 3 млн. лв., уведомяването на КЗК е задължително.

Такова уведомяване не е извършено от холдинга. По тази причина Определението, което е постановила комисията е, че „Агрия груп“ подлежи на имуществена санкция в размер на 10 % от оборота й през предходната година. По данни на холдинга, през миналата година приходите от продажби са били в размер на над 267 млн. лв.
От Комисията уточняват, че след анализ и оценка на ефекта от сделката върху конкурентната среда на съответните пазари се е стигнало до извода, че придобиването на „Кехлибар“ би било безусловно разрешено, ако е било нотифицирана по съответния законов ред.

КЗК е образувала по собствена инициатива производството по случая на 8 август 2018 г.

„Агрия Холдинг“ АД има право да представи своите писмени възражения в срок от 30 дни след получаване на Определението за предявяване на твърдения за извършено нарушение, както и да бъде изслушано от Комисията, се казва в съобщението на КЗК.

002„Агрия Груп Холдинг“ АД e със седалище във Варна и е публична компания от 2007 г. В сайта на фирмата се съобщава, че обработва 160 000 дка., от които 81 170 дка са собствени земи. В структурата си холдингът обединява набор от компании, които специализират в агропроизводство, търговия със зърнени и маслодайни култури, съхранение, преработка, транспорт и логистика, възобновяема енергия. Агрия Груп Холдинг АД е с регистриран капитал от 6 800 000 лв., разпределен в 6 800 000 броя обикновени поименни акции с право на глас, с номинална стойност 1лв.

Холдингът разполага с модерни зърнохранилища с общ капацитет от 220 000 тона.

 

Leave a Comment