Казахстанските животновъди ще прилагат млечна пътна карта с подкрепата на ЕБВР и ФАО

Деветата по територия държава в света прие документ за млечните стандарти и потвърди ангажимента си за подобряване на безопасността на храните и конкурентоспособността

животновъд Казахстан, ФАО

Снимка: © FAO / Марко Паломби

14 август 2019 г., Нур-Султан, Казахстан – Казахстан потвърди ангажимента си да подобри безопасността на млечните продукти, включително от сурово мляко, като подпише в Нур-Султан, столицата на страната, пътна карта, която ще приведе националната млечна промишленост в стандартите на Евразийския икономически съюз (ЕАИС), съобщиха от ФАО. Държавата е 9-та в света по площ, която е 2 724 900,0 km².

Тази пътна карта е предназначена да осигури редица мерки, включително прозрачен и всеобхватен мониторинг на здравето на животните и проверка на качеството на суровото мляко като част от национална система за мониторинг. Проверката ще определи текущото ниво на съответствие със стандартите и ще оцени готовността на националните лаборатории да проведат необходимите изследвания. Пътната карта също ще насърчи приобщаването чрез споделяне на знания и най-добри практики.

Пътната карта е разработена по инициатива на Млечния съюз на Казахстан с подкрепата на Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) и ФАО. Документът е подписан от експерти на Комитета за ветеринарен контрол и надзор (Министерство на земеделието), Комитета за контрол на качеството и безопасността на стоките и услугите (Министерство на здравеопазването), Комитета за техническо регулиране и метрология (Министерство на търговията и интеграцията), Камарата на предприемачите, Съюза за защита правата на потребителите и компаниите за производство на млечни продукти и Млечния съюз на Казахстан.

Това е част от по-широка инициатива за развитие на приобщаваща млечна индустрия в Казахстан, подкрепена от ЕБВР и ФАО.

Работата по развитието на сектора на животновъдството се извършва в рамките на национална програма, подкрепена от правителството на Казахстан, насочена към стимулиране на растежа на млечната промишленост в страната и преодоляване на останалите ограничения.

Основният обем произведено сурово мляко в страната – приблизително 3,9 милиона тона пуснато на пазара мляко годишно (близо 4 пъти повече от млякото, произведено у нас – б.р.), се пада на малки семейни ферми. Нивата на млякото са ниски в сравнение със съседните страни и са обект на сезонни колебания. Параметрите за безопасност на млечните продукти често не отговарят на стандартните изисквания на ЕАИС.

ЕБВР и ФАО ще положат допълнителни усилия за развитие на животновъдството в Казахстан, за да премахнат несъответствието между мерките за безопасност на храните и стандартите на ЕАИС, Европейския съюз и Китай, за да създадат възможности за износ на казахстанските производители.

Сътрудничеството ще включва широк спектър от събития, включително учебни пътувания за представители на млечната промишленост на Казахстан, обмен на опит, изграждане на капацитет и много други.

ЕБВР е инвестирала 8,2 милиарда евро в 262 проекта в Казахстан. От тази сума 798 милиона евро са инвестирани в 56 агробизнес проекта. Банката има широко присъствие в Казахстан, има два представителства в Нур-Султан и Алмати, както и пет местни клона за работа в отдалечени райони на страната.

Продоволствената сигурност е централна за усилията на ФАО. Организацията се стреми да осигури на хората редовно достъп до достатъчно количество висококачествена храна, така че да могат да водят активен, здравословен начин на живот. Мандатът на ФАО включва подобряване на храненето, повишаване на производителността в селското стопанство, подобряване на качеството на живот на селските хора и насърчаване на глобалния икономически растеж.

Бюрото за партньорство и отношения на ФАО в Република Казахстан изпълнява осем национални и регионални проекта в различни области на обща стойност 3,1 милиона долара. Портфолиото на проекти на ФАО в Казахстан включва 17 проекта с одобрено финансиране на обща стойност 12,2 милиона долара. създаден да помогне за укрепване на продоволствената сигурност в Казахстан и региона.

Млечният съюз на Казахстан е национален представител на млечния сектор, изразяващ интересите на казахстанските производители на млечни продукти по отношение на държавната политика и регулиране. Членовете на Съюза представляват някои от най-популярните марки в страната и заемат около 70 процента от целия пазар на дребно.

Leave a Comment