„Биоселена“ обяви конкурс с финансиране до 3000 евро срещу разхищението на храни

хранителни отпадъци, бракувана хранаПроектът „Твоята храна“, изпълняван от фондация „Биоселена“, организира конкурс за малки проекти на неправителствени организации, насочени към домакинствата в големите градове, където се генерират най-голям дял от хранителните отпадъци.

Конкурсът „Твоята храна“ цели да повиши информираността за разхищението на храни в домакинствата и начините на намаляването му, като ангажира потребителите в практически стъпки, насочени към решаване на социалните, екологичните и икономическите проблеми, свързани с изхвърлянето на храна, не само на местно, но и на глобално ниво.

Грантовете са до 3 000 евро.

Крайният срок за подаване на проектните предложения е 16.09.2019 г. (включително). Проектите ще бъдат оценени и класирани до 25 септември 2019.

Основните целеви групи, към които ще се насочат малките проекти, са домакинствата в големите градове, където се генерират най-голям дял от хранителните отпадъци.

За да бъдат избираеми за малките грантове по проект „Твоята храна“, кандидатите трябва да бъдат гражданска организация или сдружение на такива организации. Или да са регистрирани като юридическо лице с доказан опит в областта на своята експертиза. Кандидатите могат да имат само партньори, които също са граждански организации с нестопанска цел.

Един кандидат може да подаде не повече от един проект.

За да бъде избираем един проект, той трябва да планира дейности като публични събития, панелни дискусии, образователни дейности (в училища, университети и т.н.), улични събития и прояви , работилници, артистични и културни прояви, младежки дейности.

Leave a Comment