Кравите в "Роста" дават средно по над 9 хил. литра мляко годишно

Leave a Comment