Диво прасе заразено с Африканска чума откриха край Перущица

В 200 кв. км около огнището се забраняват туризмът, ловът, дърводобивът, брането на гъби и билки

OLYMPUS DIGITAL CAMERAТруп на диво прасе, заразено с Африканска чума, е открито край град Перущица, съобщиха от Областната епизоотична комисия в Пловдив.

Припомняме, че в края на юли бяха потвърдени две огнища на заразата при диви прасета в област Пловдив.

Заради новата ситуация по нареждане на РДГ – Пловдив със заповед РД 05 – 267 от 16.08. 2019г., се забранява достъпът до горските територии и движението на физически лица и пътни превозни средства, спортни мотори и АТV, които нямат отношение към претърсването и прилагането на мерките за предотвратяване и ликвидиране на болестта.

Забранява се достъпът до ловностопанските райони, попадащи в инфектираните зони около първично констатираните случаи на АЧС, землището на гр. Перущица. Зоните са с обхват 200 кв. км. и в тях попадат ловностопанските райони Брестовица, Храбрино, държавен и предоставен ловностопански район Кричим, Перущица, Скобелево, Устина и Петвар.

Забраняват се и дейностите по дърводобив и лов, събиране на билки и гъби. С оглед на недопускането на разпространението на болестта чрез камионите, които пренасят съхраняваните във временни горски складове на дървесина, се дава срок от 7 дни, в който складираният дървен материал да бъде превозен при стриктно спазване на мерките за биосигурност, определени от ОДБХ.

Областната епизоотична комисия обсъди и изпълнението на мерките по доброволното ликвидиране на прасета, отглеждани в обектите тип „заден двор“, които попадат в 20 километрова карантинна зона около промишлените ферми за отглеждане на свине в областта.

На заседанието на Областната епизоотична комисия беше предоставена информация от проверките, които представители на ОДБХ направиха след срока за доброволно изпълнение. По данни на д-р Чавдар Чавдаров от Областната дирекция по безопасност на храните в Пловдив, обектите тип „заден двор“, попадащи в 20 км. санитарни зони, са разположени в 74 населени места. До момента са проверени 51 населени места и 1092 обекта, като е констатирано доброволното изпълнение на заповедта в по-голямата част от тях. Доброволно са заклани 2184 прасета. Броят на незакланите прасета е 73, а на техните стопани са направени 29 предписания за доброволно унищожаване. Остават непроверени 23 населени места, което ще бъде изпълнено до края на седмицата. От ОБДХ коментираха, че няма негативно настройка и изпълнението на мерките ще бъде изпълнено коректно от страна на населението, което се е убедило в целесъобразността им в борбата с разпространението на вируса на АЧС. До момента няма принудително умъртвени домашни животни.

Бяха разгледани списъците, предоставени от кметове и кметски наместници на населените места, попадащи в 20 километровите карантинни зони, за изпълнението на мерките по доброволно ликвидиране на домашни прасета, с цел да се задейства процедурата по изплащане на компенсации за дезинфекция на дворовете и повишаване на биосигурността в стопанствата.

До 26 август, кметовете и кметските наместници на населени места, които попадат в 20 километровите зони, трябва да предоставят в ОДБХ комплектовани заявления и констативни протоколи на личните стопанства, които доброволно са заклали домашните прасета, за да могат да получат полагащата им се помощ от 300 лв. за санитарно почистване, дезинфекция и подобряване на биосигурността в местата за отглеждане.

Leave a Comment