Правителството отдаде за 35 г. находище на почва, която служи за торене

Глауконит глина. фото Варенова Д.В.Правителството отдаде на концесия за 35 години находище на глауконитова суровина в землището на с. Буковец, област Враца. Концесионер ще е „Симекс” ЕООД, регистрирано в град Криводол, чиито собственик е Симеон Ангелов.

Глауконитите са глинест минерал с високо съдържание на калий, натрий, фосфор и други елементи. Те са в лесно усвоима от растенията форма и се използват за интензивно био и конвенционално торене. Наричат ги още „зелена земя“. Глауконитът подобрява състава на почвата, съхранява влагата в нея. Съдържащите се в него микроелементи пък стимулират растежа и развитието на растенията и значително намаляват концентрацията на токсични вещества в хранителните продукти.

Преди 5 г. фирма „БН – консулт, инженеринг“, която проучва за полезни изкопаеми, съобщи за глауконитовата суровина, от която има находища у нас, особено близо до река Дунав.

„Симекс“ЕООД ще добива суровината от находище „Дълбоки дол“, участъци „Мишовец“ и „Синия бряг“.

През срока на концесията фирмата ще вложи 400 хил. лв. за добива. Очакваните концесионни плащания за целия период са над 826 хил. лв. По закон те постъпват в държавния бюджет и в бюджета на общината по местонахождение на концесионната площ – в случая това е Бяла Слатина.

Глауконитовата суровина намира приложение освен в земеделието, в енергетиката, нефтохимическата промишленост, медицината, козметиката и други. С днешното си решение Министерският съвет оправомощи министъра на енергетиката в срок до шест месеца да проведе преговори и да сключи договор за концесия със „Симекс“ ЕООД.

Leave a Comment