През април-юни 1,2 милиона българи са били туристи у нас и в чужбина

ВитошаПътувалите с цел туризъм българи на възраст над 15 г. през второто тримесечие на годината са с 12,4% повече спрямо година по-рано, съобщава НСИ.

Общо 1 219.8 хил. български граждани са стегнали раници и куфари през април-юни. От тях 75.7% са пътували само в страната, 19.1% – само в чужбина, а 5.2% са пътували както в страната, така и в чужбина.

През второто тримесечие най-много са пътували българите на възраст 25 – 44 години – 548.0 хил., или 44.9% от всички пътували лица. 78% от възрастните над 65 г. са били туристи. При пътуванията в чужбина делът на пътувалите лица на възраст 25 – 44 години е най-голям – 19.9% от пътувалите в съответната възрастова група

По-голяма част от туристическите пътувания са били с цел почивка и екскурзия.

През второто тримесечие на 2019 г. като самостоятелни са били регистрирани 1 485.5 хил., или 89.2% от общия брой лични пътувания. Относителният дял на самостоятелните пътувания без резервация в страната е 94.2%, а на тези в чужбина – 68.5%

В структурата на разходите по видове с най-голям относителен дял в страната са тези за храна – 37.8%, докато в чужбина са разходите за транспорт – 29.0%

През второто тримесечие на 2019 г. средният разход при пътуване с лична цел на едно лице на възраст 15 и повече навършени години е 198.34 лв. в страната и 658.74 лв. в чужбина.

Същевременно разходите на едно лице за професионално пътуване са средно 168.82 лв. в страната и 1 198.35 лв. в чужбина.

Leave a Comment