Преди 58 г. е създадена Селскостопанска академия

BASF

Селскостопанска академияНа 28 август 1961 г. е създадена в София днешната Селскостопанска академия (ССА). Преди 58 г. нейното име е било Академия на селскостопанските науки. Първият председател е бил акад. Титко Черноколев. Липсва информация в коя сфера са били чисто научните му дейности, но се знае, че е участвал дейно в колективизацията, а също и че е бил член на Политбюро. Исторически плюс в неговата биография е, че когато през юни 1951 г. разрешава на бунтуващите се селяни сами да ожънат и приберат реколтата си преди да влязат в ТКЗС, Вълко Червенков го е вкарал в затвора, където е измъчван от Държавна сигурност. По-късно е реабилитиран и на този ден оглавява новосъздадената академия.

ССА е преминала през много трансформации. Десет години след създаването й, академията е закрита, а членовете й преминават на работа в БАН. Още на следващата 1972 г. научният център се възражда под името Селскостопанска академия „Георги Димитров“. Този път тя обединява не само научни институти, но и всички висши училища у нас, които дават селскостопанско образование. През 1975-а академията отново е закрита.

Възкръсва през 1982 г. като Селскостопанска академия, но този път без ВУЗ.

Оставена е на мира до края на 1999 г., когато е преобразувана в Национален център за аграрни науки. През 2008 г. се връща старото название Селскостопанска академия. 10 години по-късно – през 2018 г. е изменен законът за академията и тя получава самостоятелност при управлението на бюджета и приходите си. От 1 август 2018 г. в ССА са въведени научните звания академик (действителен член) и член-кореспондент.

Председатели на академията в по-новото време са били проф. Васил Николов, проф. Иван Пачев, проф. Тотка Трифонова, доц. (днес проф.) Христо Бозуков, проф. Петър Славейков, доц. Георги Костов, проф. Светла Бъчварова, акад. Цветан Цветков, чл. кор. Васил Чичибаба, проф. Христо Кържин, акад. Цено Хинковски и др. В момента ССА се управлява от проф. Мартин Банов.

1 Comment

  1. Гинка Кирева казва:

    По повод възстановяването на академията през 1982г. се твърди, че е била без ВУЗ.
    Само за пояснение- през 1982г. в състава на Селскостопанската академия бяха и ВСИ-Пловдив /днес Аграрен университет/ и ВИЗВМ, Стара Загора. Имаше и зам.- председател по висшето образование- проф. Дино Динов.
    Справка- 22-ро разпореждане на Министерския съвет от 21.06.1982г. с което се определят звената в състава на ССА.

Leave a Comment