Здравето на растенията става световна тема през 2020 г.

Започна семинар в Кишинев, на който ще се съгласуват фитосанитарни мерки между държавите

растителна защита

Растенията произвеждат кислорода, който дишаме. Те представляват 80 процента от храната, която консумираме. Най-просто казано, здравето на растенията е жизненоважно за здравето на човека. ФАО обаче изчислява, че до 40 процента от добивите на хранителни култури се губят годишно поради вредители и болести по растенията. Ето защо работата, извършена съгласно Международната конвенция за защита на растенията (IPPC – International Plant Protection Convention) за здравето на растенията, е толкова важна, съобщават от ФАО.

Тази седмица земеделските експерти от Европа и Централна Азия и националните координатори на конвенциите се събират в Кишинев, столицата на Република Молдова, за да участват в семинара на IPPC. Участниците ще подготвят регионални насоки за международни фитосанитарни стандарти, ще разширят познанията си за фитосанитарните разпоредби за предотвратяване навлизането и разпространението на инвазивни вредители по растенията и ще споделят най-добрите практики в здравето на растенията.

Този семинар се провежда от 2 до 5 септември от Секретариата на IPPC в сътрудничество с ФАО и Европейската и Средиземноморска организация за растителна защита. Това събитие в Кишинев е един от седемте годишни регионални семинари по IPPC, организирани през 2019 г. по целия свят, на тема „Растително здраве и развитие на капацитета“.

„Това събитие има за цел да повиши осведомеността за важността на развитието на капацитета на служителите, институциите и системите на национално ниво за подобряване на здравето на растенията“, заяви секретарят на IPPC Джилиан Ксия. Той подчерта, че оценката на фитосанитарния капацитет играе важна роля за укрепване на националния фитосанитарен капацитет и насърчи участниците да обсъдят този въпрос.

„Регионът на Европа и Централна Азия е огромен и изключително разнообразен, но вредителите представляват еднаква заплаха за растителните ресурси във всички страни в региона“, казва Петер Влодарчик, специалист по земеделие за Европа и Централна Азия. – Такива работни срещи са изключително важни, тъй като без международно сътрудничество и осигуряване на съгласуваност на фитосанитарните мерки е невъзможно да се намалят рисковете, породени от вредители, свързани с движението на вредители между държавите естествено или в резултат на човешки дейности. “

Участниците в семинара ще обърнат внимание и на подготовката за отбелязването на Международната година на здравето на растенията през 2020 г. и ще обсъдят начините за улесняване на нейното прилагане в техните страни.

„Фитосанитарната общност е изправена пред все по-сериозни предизвикателства – от постоянно увеличаващата се търговия до изменението на климата“, казва Франсиско Хавиер Трухильо Ариага, председател на Управителния съвет на IPPC. „Международната година на здравето на растенията се очаква да постави въпросите за здравето на растенията и растителната защита на преден план в политическата програма и да повиши обществената осведоменост за тяхното значение за постигане на целите за устойчиво развитие.“

Международната конвенция за растителна защита е международно споразумение, прието през 1952 г. за защита на световните растителни ресурси чрез предотвратяване на въвеждането и разпространението на вредители. Секретариатът на IPPC се намира в централата на ФАО.

Leave a Comment