МЗХГ предупреди за удължен срок за плащания по лозаро-винарската програма

Лозя на Светозар Кавърджиев и Мария ПанчеваСрокът за кандидатстване за авансови плащания за 2019 г. по мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя“ и по мярка „Инвестиции в предприятия“ от Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор (НППЛВС) 2019 – 2023 г. се удължава до 25 септември. Промяната е утвърдена с изменения в Наредба № 6 от 2018 г. за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по НППЛВС, публикувани в „Държавен вестник“ (бр. 69, от 30 август 2019 г.), съобщиха от МЗХГ.

Прочети в Агро Пловдив: Официално е удължен срокът за плащания по Лозаро-винарската програма (написано на 30 август)

Срокът за авансови плащания за конверсия на лозя и инвестиции в изби се удължава (написано на 6 август)

Проекти по мярката за преструктуриране и конверсия се приемаха от 28
януари до 8 февруари 2019 г., а за инвестиции в предприятия – от 17 до 27 юни 2019
г. След отчитане на остатъчен неусвоен ресурс по мярката за конверсия, беше взето
решение да се отвори допълнителен прием по нея в периода 19-20 август 2019 г. Нито от МЗХГ, нито от Изпълнителната агенция по лозата и виното информираха за допълнителния прием през август.

Удължаването на сроковете до 25 септември ще осигури възможност за
навременно подаване на заявленията за авансово плащане от бенефициентите, които
имат сключени договори за 2019 г. по Лозаро-винарската програма. Целта е по-
доброто и целесъобразно използване на средствата, които ЕС предоставя на страната
ни от ЕФГЗ.

Бюджетът на НППЛВС 2019-2023 за целия петгодишен период на действие по всички мерки от програмата е близо 262 млн. лв., като от тях за финансовата 2019 г. са разпределени 52,3 млн. лв.

Leave a Comment