САРА: Стартовите цени на царевица и слънчоглед ще са по-високи спрямо 2018, но …

прибиране на слънчогледПрогнозата за изкупните цени за новата реколта при пролетниците, е те да стартират от равнища малко по-високи от миналата година, пише в последния си бюлетин българският Център за икономически изследвания в селското стопанство (САРА). При царевицата цената за септември от място (Централна Б-я) е за около 280 лв/т (271 лв/т за 2018 г.), а при слънчогледа (Североизточна Б-я) – 555 лв/т при 545 лв/т за 2018 г.

Средните изкупни цени у нас за реколта 2018/19 по данни на ЕК са най-високите от 2012 год. При фуражната пшеница средно за пазарната година от място те са 320 лв/т (+19% на годишна база), при хлебна пшеница – 340 лв/т (+21% на годишна база), а при ечемика – 320 лв/т (+27% на годишна база).

В края на август, 2019 г. FOB цената за хлебна пшеница в Черноморския район се движи около 195 US$/т, ечемика – 178 US$/т, фуражна пшеница – 184 US$/т. FOB цената за царевица от Украйна през м.август е около 192 US$/т. Цените при царевицата ще продължат да падат заради силното предлагане в следващите 2-3 месеца. FOB цената на рапично семе от Украйна ще остане на нива около 410-430 US$/т.

Прогнозата на USDA за царевицата от август е, че световната реколта макар и да е по-ниска от тази през 2018 г., ще остане на високи нива – 1,1 млрд.т (намаление за година от 1,5%). Големите горещини в Европа по данни на JRC-Mars ще намалят обемите с 3% под миналогодишните. Украйна обаче се очаква да постигне рекордно увеличение от 31% над 5 годишните средни равнища.

Световното производство на слънчоглед по данни на USDA е за 52,6 млн.т. Това ще доведе до ръст в производството на слънчогледово олио – 20,3 млн.т. Русия и Украйна ще запазят позициите си. FOB цените на слънчогледово олио за пазарната година от Украйна се очаква да бъдат 650-730 US$/т.

По текущи оценки на САРА, реколтираните площи с царевица в България през тази година ще нараснат до 460 хил. ха., което е най-високо равнище от 2015 г. насам. Производството се изчислява да варира между 3,1-3,3 млн.т.

Количествата на валежите за юли, когато се формират добивите, са на стойност 59 л/м2 , което е около 65% от миналогодишното равнище, отличаващо се с много силна реколта.

При слънчогледа се очаква намаление на площите до около 730-740 хил.ха, което е на най-ниските граници от 2011 година. Оценката на САРА за реколтата 2019/20, е тя да е около 1,7 млн.т. Прогнозният добив според JRC-Mars е 2,6 т/ха, което е с около 10% над прогнозата на САРА.

Leave a Comment