Тържище „Родопи 95″: Ахчиева от БНТ опита да помете 7000 дребни акционери

BASF
Репортажът по националната телевизия, бе излъчен точно преди Върховният касационен съд да обяви решението си за спора между две търговски дружества. Изводите в „Открито“ категорично дават предимство на едната страна
входа към тържище "Родопи 95"

Спорният контролно-пропусквателен пункт и централната алея на тържище Родопи 95″

Тържище „Родопи 95″АД ще потърси реабилитация в съда след предаването „Открито с Валя Ахчиева“ от 18 юни, съобщи изпълнителният директор на дружеството Христо Панайотов. Темата на разследването бе централната алея и бариерата при входа на стоково тържище „Родопи 95″ (КПП с павилион). В продължение на 30 минути водещата на предаването  изгради предварително зададената теза, че бариерата и централната алея са закупени абсолютно незаконно от „Родопи 95″ преди повече от 15 години, посочи Панайотов.

Пътят, тоест централната алея, както и контролно-пропускателният пункт с бариера, са общински, доказа пред зрителите Ахчиева.

Твърдението обаче, че алеята е общинска собственост, не обслужва по никакъв начин обществения интерес. Тържището е задължено да постави на входа бариера по Закона за стоковите борси и тържища, независимо от това чия собственост е земята отдолу. Дежурният на бариерата трябва да води дневник, в който описва стоката, която влиза за продажба. Входната такса, наложена от тържището, е в синхрон с правилата, прилагани от всички тържища в страната. Няма такова, което да не е въвело платен вход. В противен случай по тържищата би настъпил хаос в движението.

тържище Агроасу

А това е малкият съсед – тържище „Агроасу“, което „Открито“ напълно пренебрегна

Единственият, който има полза от тези „разкрития“, е малкият конкурент на „Родопи 95″ – тържище „Агроасу“ЕАД. А той е наистина малък. Според данни от Търговския регистър притежава 11 014 квадратни метра при 204 000 квадрата – собственост на „Родопи 95″. Тоест, земята, върху която е е по-малко от 5 процента от тази, върху която е „Родопи 95″.

Не бива да се пренебрегва един безспорен факт в цялата картина на спора. И той е, че тържище „Родопи 95″ е собственост на 7000 дребни акционери – хора, които в социалистическите години са работили в ТКЗС „Първенец“, което после е било включено в НПК „Георги Димитров“. А собственикът на „Агроасу“ е един – Георги Георгиев. В случая БНТ защитава интересите на един срещу интересите на 7000 човека, отбелязва Христо Панайотов.

По същия казус – за бариерата, „Агроасу“ води съдебно дело, което вече е на етап издаване на решение от Върховния касационен съд. Последното заседание по делото е било на 2 април тази година, а съдебно решение още няма. Това показва, че излъчването на репортажа на Валя Ахчиева е станало в точното време и за точния спор. Христо Панайотов се пита доколко е допустимо при съществуването на съдебен спор, който е на фаза „решение“ да се прави репортаж, който услужливо насочва ВКС към определен отговор.

Впрочем, името на тържището-съсед и конкурент – „Агроасу“ изобщо не бе споменато в репортажа.  А това изглежда непрофесионално от страна на разследващия репортер на националната телевизия. След като има съдебен спор по казуса и след като въпросната бариера е и един от входовете на „Агроасу“, е повече от логично да се отбележи това. Но фактът остана под килима.

Въпросът чия собственост е централната алея на тържище „Родопи 95″ и контролно-пропусквателният пункт бе разгледан от доста гледни точки, обясни Христо Панайтов. В началото Валя Ахчиева потърси сметка на Областната дирекция „Земеделие“ защо нейният представител в комисията, която е одобрявала кадастралната карта на района през 2010 г., не е възразил. От Областната дирекция обясниха, че инфраструктурата в кооперациите не е държавна, а е общинска собственост. Преди това репортерът попита Поземлената комисия на община „Родопи“ чия собственост е въпросната алея. Отговорът, зададен в електронната база данни, сочеше, че алеята представлява част от Държавния поземлен фонд. Ахчиева отиде и до кмета на община „Родопи“ Пламен Спасов, за да го пипата защо не е защитил общинската собственост в тържището. А г-н Спасов отговори, че тези дни ще се поправи и ще актува алеята като собственост на „Родопи“.

В началото и в края на цялото разследване имаше два документа, които ако бяха разгледани внимателно от водещата на „Открито“ щяха да спестят на зрителите 30-те минути от разследването.

Бяха показани документи, с които Рангел Костов (Валя Ахчиева изобщо не бе потърсила този много важен в разследването персонаж) прехвърля през декември 1997 г. пътя и бариерата към активите на тържище „Родопи 95″. Рангел Костов е представлявал Комисията за безтръжно разпределение на кооперативната собственост, която е към тогавашния Ликвидационен съвет. Тази сделка се е изплатила тогава с купюри на дребните акционери на тържището.

Според Ахчиева прехвърлянето на земята преди над 15 г. е станало незаконно. Водещата се позовава на Закона за ползване на земеделските земи, според който членовете на соцкооперациите с право на дялове са можели да прехвърлят дяловете си (купюрите) в търговски дружества. Но, обръща внимание Ахчиева, тази възможност е била отменена на 28 октомври 1997 г., когато промененият закон е бил обнародван в Държавен вестник, брой 98. Покупко-продажбите на централната алея и на КПП-то са подписани на 9 и 11 декември 1997 година, тоест месец и нещо след промените на закона.

Специалисти в аграрното право обаче обясняват, че законът изисква преди прехвърлянето на алеята и КПП-то като собственост на тържището, Ликвидационният съвет да изготви протокол за разпределение на активите на кооперацията. В него най-вероятно е описано какъв дял заемат спорната алея и бариерата с павилион в целия имот, каква част от купюрите плаща тази собственост и т.н. Абсолютно реално е този протокол да е бил подготвен преди промените на Закона за ползването на земеделски земи. Ако това е така, сделката е законна. Тв журналистката не е потърсила архива на кооперацията или на Ликвидационния съвет, които най-вероятно са в кметството на село Марково и затова изводът, че покупко-продажбите на пътя и КПП-то са направени незаконно, е меко казано некоректен.

Протоколът от някогашния Ликвидационен съвет, който тепърва тържището трябва да открие, всъщност представлява ключът на цялата тази история. Ако съществува, нито Агроасу, нито община „Родопи“, а още по-малко Областна дирекция „Земеделие“ могат да имат претенции към спорната алея и КПП. А внушенията на „Открито“ ще се компрометират като разследващ репортаж, чиято цел е да настрои обществената нагласа и още повече – съдебната, срещу тържище „Родопи 95″, лансирайки една невярна теза.

От „Родопи 95″ разказаха и друго – общинската фирма „Агрохимия и механизация на селското стопанство“, която е в ликвидация, е съдружник с тържище „Агроасу“ в общото ДЗЗД „Агроинвест“. Така на практика община „Родопи“ е съдружник на конкурента на „Родопи 95″.  В този факт Хрито Панайотов намира обяснение на въпроса защо в продължение на две години община „Родопи“ не е внесла на общинска сесия одобрение на разработения и одобрен от Експертния съвет частичния Подробен устройствен план. Без гласуван ПУП тържището не може да изгради канализацията нито със собствени, нито със средства от европейските фондове. „Имахме намерения чрез проект да кандидатстваме за европейски средства за изграждането на подземната инфраструктура, но община „Родопи“ ни спъва. Тя не спъва точно мен, а хилядите акционери, голяма част от които са нейни жители“, обясни изпълнителният директор.

Той е твърдо решен да потърси наказателна отговорност за Валя Ахчиева.

Leave a Comment