Първа стъпка към продажба на сграда на МЗХГ в курорта „Белчин бани“

Белчин бани

Белчин бани

Управляван от Министерството на земеделието и храните и горите имот, който е публична държавна собственост, се обявява за частна държавна собственост, реши днес правителството. Той представлява двуетажна сграда в курортния комплекс „Белчин бани“, община Самоков, известен с лечебната си минерална вода и изключително чист въздух. Урегулираният поземлен имот е с площ от 1386 кв. м, заедно с построената в него двуетажна жилищна сграда с разгъната застроена площ 265,50 кв. м. Имотът е с предоставени права за управление на Министерството на земеделието, храните и горите, „Югозападно държавно предприятие“ ДП – Благоевград – Териториално поделение „Държавно горско стопанство Самоков“.

Сградата е в лошо състояние и се нуждае от основен ремонт, което е в икономическа тежест за поделението и стойността на ремонта е непосилен за стопанството, са мотивите за бъдещото разпореждане с имота. Стопанисването и управлението му се явява икономически нерентабилно за предприятието. Чрез евентуално разпореждане с него би се осигурил сериозен финансов ресурс за реализиране на други инвестиционни намерения на държавното предприятие.

Leave a Comment