Едва половината от операторите в биоземеделието са се вписали в Регистъра

биоферма място за ангелиЕдва половината от операторите в биологичното земеделие са се вписали в Регистъра, който бе открит за извършване на тази процедура в началото на август т.г. Общият брой на регистрираните до момента производители, контролиращи и сертифициращи лица, преработватели и търговци е 3 134, съобщават от Министерството на земеделието, храните и горите.

От министерството напомнят, че в едномесечен срок от сключване на договор за контрол и сертификация всеки производител, преработвател и/или търговец на биологични продукти и храни уведомява за дейността си министъра на земеделието, храните и горите чрез попълване на формуляр за обявяване на биологична дейност.

С цел гарантиране на доверието по веригата „производител-потребител“, заинтересованите лица могат да изпълнят задължението да създадат профил на всеки оператор. След създаването му, той ще бъде активен.

При създаването на профил, контролиращите лица трябва да въведат идентификация на оператора, информация за дейностите и обектите под контрол, сключени договори и анекси и др.

Невъвеждането на пълна информация за профила ще възпрепятства активиране на операторите в системата, поясняват от МЗХГ.

Leave a Comment