Договорите на първите изкупвачи на мляко ще се качват онлайн след 12 септември

цистерни с млякоДо дни първите изкупвачи на сурово мляко ще могат да регистрират онлайн договорите си в Регистъра на сключените договори за доставка на сурово мляко в Интегрираната система за администриране и контрол (ИСАК), съгласно Наредба №1. Това ще става чрез подаване на електронни заявления в специално разработената за това Система за електронни услуги, която ще бъде свързана с модула на ИСАК за сектор „Мляко“.

ДФ „Земеделие“ работи активно за дигитализацията на всички системи, които  администрира. Това ще доведе до намаляване на административната тежест за земеделските стопани и агробизнеса и ще облекчи както работата им, така и задълженията.

В тази връзка от 10 до 12 септември 2019 г. няма да се приемат заявления за регистриране на договори на първите изкупвачи на мляко в областните дирекции на ДФ „Земеделие“. Временното преустановяване на регистрацията се налага поради технологично адаптиране и обновяване на модула в ИСАК и завършване на последния етап от връзката му със Системата за електронни услуги за сектор „Мляко“.

Според Наредба 1 първите изкупвачи са задължени да сключат писмени срочни (минимум за 6 месеца) или безсрочни договори с производителите. В договори са включени цена на доставеното мляко, която може да е точно определена за целия срок на сключения договор или да се изчислява въз основа на комбинация от различни фактори. Изписват се още максимален или точно определен обем сурово мляко, който може или трябва да бъде доставен, и график за доставките; начин и срок на плащане и други. В 14-дневен срок след сключването на договори първите изкупвачи са длъжни да ги впишат в ДФЗ.

Leave a Comment