До края на годината заетостта в земеделие, гори, рибарство и лов ще се увеличи с 11%

Работодателите в сектор Земеделие, лов, горско стопанство и риболов очакват заетостта да се увеличи с 11 процента през четвъртото тримесечие на 2019 г. (октомври-декмври).  Това показват резултатите от най-новото Обзорно изследване на ManpowerGroup за заетостта. В сравнение с предишното тримесечие очакванията за заетостта се увеличават със 7%, а спрямо последното тримесечие на 2018 г. – с 1%.

112

Резултатите показват, че 11% от 621 анкетирани работодатели в България (от всички сектори) очакват да увеличат нивата на заетост през следващите три месеца, 5% предвиждат намаление на числеността на служителите и 4% не са сигурни за плановете си за наемане, докато 80% не обмислят да променят настоящата си работна сила в периода октомври-декември. След като сезонните колебания бъдат отстранени от данните, нетната прогноза за заетостта 1 е +7%.

Намеренията за наемане остават без промяна в сравнение с предишното тримесечие и намаляват с един процентен пункт на годишна база.

„Работодателите в България споделят предпазлив оптимизъм по отношение на пазара на
труда през четвъртото тримесечие на 2019 г. Скромните им намерения за наемане на
служители отразяват забавения икономически растеж, както и многоочакваните резултати
от предстоящите избори,” коментира Александър Хангимана, управляващ директор на
ManpowerGroup Балкани. „От друга страна, 11% от работодателите в страната планират да
увеличат работната си сила през следващите три месеца и тази положителна тенденция се
отнася за всички пет региона и за почти всеки индустриален сектор. Въпреки това
търсенето и на висококвалифицирани, и на нискоквалифицирани служители надвишава
предлагането и виждаме как борбата за специфични таланти се увеличава всеки ден в редица сектори.”

Между октомври и декември се предвижда увеличение на персонала във всички пет региона. За второ поредно тримесечие Варна очаква най-силния пазар на труда с нетна прогноза за заетостта от +12%. Работодателите в Пловдив и София планират значително увеличение на работните места с прогноза от +8%, а прогнозата за Бургас е +5%. За разлика от предишното тримесечие, търсещите работа в Русе могат да очакват благоприятен климат на наемане, предвид че прогнозата на работодателите регистрира най-голямото увеличение на тримесечна база и стига +4%.

Leave a Comment