На 19 септември се решава дали да се коригира новата ОСП или да се пише наново

Парламент на ЕСНа свое заседание на 4 септември Комисията по земеделие и развитие на селските райони на Европейския парламент постигна съгласие да предаде трите доклада за реформата на ОСП, вече приети от предишната Комисията, както и да внесе своето променено виждане за бюджета за 2020 г. в Комисията по бюджета.

Председателят на Комисията Норберт Линс заяви, че членовете са се съгласили да поискат от Председателския съвет (председателя на ЕП и лидерите на политически групи) да им се позволи да възобновят работата си по реформата на Общата селскостопанска политика на ЕС на основата на одобрените през месец април тази година доклади относно Регламентите за Стратегическите планове на ОСП и Общата организация на пазарите- на 1 април, и относно финансирането, управлението и мониторинга – на 8 април.

Това означава, че Комисията избягва рестартиране на законодателната процедура от самото начало.

Искането за запазване на трите досиета ще бъде изпратено до Конференцията на председателите на комисии, която ще се проведе на 17 септември, след което те от своя страна ще го изпратят на Председателската конференция, която се очаква да реши на 19 септември дали да предаде текстовете на ЕП или да поиска от новата Комисия по земеделие да започне отново работа по тях.

В случай, че досиетата от предишния мандат се изпратят в пленарна зала, една или повече политически групи или поне 38 евродепутати могат да поискат да върнат досиетата обратно в Комисията по земеделие, което ще позволи на новите членове на ЕП да внесат изменения и да адаптират текста. В противен случай депутатите ще имат шанс да внесат изменения в пленарна зала, съгласно обичайната законодателна процедура. Следващата среща на Комисията е насрочено за 25 и 26 септември.

 

Leave a Comment