Новият комисар по земеделие е бил съдия и одитор. Какво иска от него Урсула фон дер Лайен

Секторът трябва да остане конкурентоспособен, да осигури справедлив доход и подкрепа за младите фермери.
Януш Войчеховски Снимка ЕПА/БГНЕС

Януш Войчеховски
Снимка ЕПА/БГНЕС

Полякът Януш Войчеховски ще бъде следващият комисар по земеделие и селски райони в Европейската комисия, след като Европарламента гласува състава.

Официално публикувани данни от биографията му показват, че Войчеховски е придобил магистърска степен по право в университета в Лодз през 1977 г. След това е работил най-напред като стажант прокурор, а после като окръжен и апелативен съдия. През 1990-1993 г. е бил командирован, а после и редовен съдия във Върховния съд на Полша. През 1993 г. е избран за депутат в полския Сейм, след това е участвал в изпълнителната власт, а от 1995 до 2001 г. е бил председател на Върховната одитна служба на Полша. Евродепутат е в периода 2004-2016 г., след което започва работа в Европейската сметна палата.

По повод номинацията му за еврокомисар немското издание „Шпигел“ публикува информация, че е Януш Войчеховски е разследван от Европейската агенция за борба с измамите (ОЛАФ) заради възстановени от европарламента разходи (когато е бил евродепутат), за които обаче не е представил оправдателни документи. Сумата, за която е разследван, е спорна, но според списанието е 5-цифрена.

Урсула фон дер ЛайенПубликувано е и писмото на председателя на ЕК Урсула фон дер Лайен до Войчеховски, в което тя набелязва основните задължения и цели на новия аграрен еврокомисар.

В него Урсула фон дер Лайен изисква от земеделския комисар редовно да информира Европейския парламент за решенията си и за международните преговори, които ще води. „Трябва да работите в тясно сътрудничество със съответните комисии, да бъдете активен и да присъствате по време на подготовката на резолюции … Нуждаем се от отворен и кооперативен подход през целия законодателен процес …“, пише в писмото фон дер Лайен.

„Днес около 21 милиона души работят в 11 милиона ферми в цяла Европа. Те са част от тъканта на нашите селски общности и доставчик на безопасна, питателна и достъпна храна за европейците. Селскостопанският ни сектор е централен за постигането на нашите ангажименти за запазване на климата, тъй като той е директно изложен на въздействието на климатичните промени…“, пише относно мисията на новия комисар председателят на ЕК.  И продължава:

„Вашата задача през следващите пет години ще бъде да гарантирате, че селскостопанският сектор продължава да изпълнява своите трайни ангажименти, като същевременно го подкрепяте да се адаптира към промените в климата, демографията и новите технологии. Искам също така да се съсредоточите върху здравословното и по-устойчиво производство на храни. Това ще бъде важна част от Европейския зелен пакт.

Разчитам на вашата подкрепа за бързо приключване на преговорите по модерната и
опростена Обща селскостопанска политика за периода след 2020 г. Финалото
споразумение трябва да бъде амбициозно по отношение на продоволствената сигурност, околната среда и климатични цели. То следва да стимулира използването на цифрови технологии и да гарантира, че секторът може да остане конкурентоспособен, да осигури справедлив доход и да подкрепи младите фермери.

След приключване на преговорите трябва да се съсредоточите върху изпълнението на новата политика. Ще работите в тясно сътрудничество с държавите-членки по техните стратегически планове, за да се гарантира, че се постига баланс между целите на ЕС и националните приоритети. Обърнете особено внимание на показателите и изискванията за целите, свързани с околната среда и климата.

Искам да допринесете за новата стратегия „Farm to Fork“ („От фермата до вилицата“) за устойчивото производство на храна, като подобрите хранителната верига, включително чрез биологичното производство.

Като част от амбицията ни нулево замърсяване, трябва да гарантирате, че селското стопанство и производството на храни допринася за нашите цели в областта на климата, околната среда и биологичното разнообразие, по-специално чрез намаляване на използването на пестициди, торове и химикали в Европа и извън границите на континента.

Бих искала също така да разгледате начини за укрепване на индикаторите на географската система. Това е ключова част от поддържането на високо качество и стандарти на храните и гарантиране запазването и сертифицирането на нашето културно, гастрономическо и местно наследство като автентични в целия свят.

Ще разработите нова дългосрочна визия за селските райони в тясно сътрудничество с заместник-председателя по въпросите на демокрацията и демографията. Вие ще гарантирате, че нуждите на селските райони са предвидени специално в националните стратегически планове съгласно новата Обща селскостопанска политика.

Като най-големият вносител и износител на храни в света, трябва да популяризирате европейските висококачествени хранителни стандарти по целия свят.
Като правило ще работите под ръководството на изпълнителния заместник-председател за
Европейския зелен пакт (Франс Тимерманс – б.р.). Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“ ще ви подкрепят в работата ви.“

Leave a Comment