До 30 септември се подават коригиращи декларации в НАП

НАП в ПловдивНа 30 септември изтича срокът за подаване на коригиращи декларации от физическите и юридическите лица, припомниха от Националната агенция по приходите (НАП). Гражданите и фирмите имат възможност еднократно да коригират данните, посочени в годишната декларация за облагане на доходите на физическите лица и формуляра за облагане с корпоративни данъци на юридическите.

През лятото на миналата година от НАП съобщиха, че около 18 000 земеделци не са обявили приходите си от субсидии, върху които трябва да се плати данък. В същия срок – до 30 септември, те трябваше да подадат коригиращи декларации и да доплатят данък общ доход като физически лица или данък печалба като юридически, и почти всички го направиха.

Коригиращата декларация най-лесно и бързо може да бъде подадена по електронен път, дори и основната декларация да е представена на хартиен носител. Подаването става чрез персонален идентификационен код /ПИК/, издаван безплатно от всеки офис за обслужване на НАП или чрез квалифициран електронен подпис /КЕП/.

Информация за попълване и подаване на данъчни и осигурителни декларации и внасяне на суми към бюджета може да се получи в сайта на приходната агенция: www.nap.bg или на телефона на НАП 0700 18 700.

Leave a Comment