Световни организации разработват в Будапеща Доброволни насоки за пълноценно хранене

Снимка на ФАО

Снимка на ФАО

17 септември 2019 г., Будапеща, Унгария – Регионът на Европа и Централна Азия е в по-добро положение от останалите страни по отношение на продоволствената сигурност. Само около два процента от общото население тук страда от недохранване (което е със седем процента по-малко от средното за света). Съществуват обаче и други форми на недохранване: милиони хора все още страдат от недостиг на микроелементи – по-специално от анемия, и около 200 милиона души, които съставляват една четвърт от възрастното население в региона, понастоящем са с наднормено тегло.

За да се насърчават устойчивите хранителни системи на глобално и регионално равнище, които допринасят за по-добро и здравословно хранене, е важно да се стимулират дискусии и дебати за политически и институционални реформи. Имайки това предвид, Комитетът по световна продоволствена сигурност (CFS), междуправителствена многостранна платформа на ФАО, Международният фонд за развитие на земеделието (IFAD) и Световната програма за храните (WFP) съвместно организираха регионални консултативни срещи за Европа.

Комитетът по световна продоволствена сигурност понастоящем започва всеобхватен политически процес, който ще доведе до разработването през 2020 г. на Доброволните насоки за хранителните системи и храненето. Тази седмица срещата ще даде възможност за събиране на информация, коментари и предложения за това как най-добре да се приведат в съответствие насоките с регионалните и националните приоритети и нужди.

Тази двудневна среща обхваща съвместната визия на Комитета и ФАО за насърчаване на свят, свободен от недохранване във всичките му форми, в който всички хора на всички етапи от живота и по всяко време имат достъп до адекватно хранене и се радват на разнообразна, балансирана и здравословна диета за активно и здравословен начин на живот.

Leave a Comment