Рапица няма да се сее тази година, освен ако не стане чудо

Стопанствата със собствени поливни системи като кооперация „Агрокомерс-98″ в Хисаря са изключение
Мярка 4.3 за възстановяване на напоителни канали и съоръжения и за преки инвестиции в поливни системи би трябвало да се отвори през октомври, но все още министерството не дава знак, че е готово за нея
Светослав Русалов

Светослав Русалов

Ако се вярва на синоптичните прогнози, 2019/2020 г. ще е нулева за рапицата. Агротехнологичните срокове за сеитба на маслодайната култура са най-късно до края на септември. Според прогнозите, количествата дъжд, които ще паднат до края на месеца, са незначителни и няма да поощрят производителите да рискуват със сеитба. Това се отнася не само за Южна България, но и за Северна, където също се прогнозират слаби валежи.

„Преди месец засях рапица върху 2 700 декара. Утре се очаква да паднат 3-4 литра дъжд, които ще провокират семената да покълнат. След това обаче сушата ще убие растенията и така ще загубя 25 000 лева, които вкарах в земята“, разказа зърнопроизводителят от с. Труд, област Пловдив, Светослав Русалов. Според него картината би била оптимистична, ако валежите са около 20 литра. Засега обаче няма изгледи през септември небето да е щедро към земеделците.

Той добави, че от опита, който е натрупал, знае, че ако рапицата се засее към средата на октомври, добивът пада с 50%. Той не може да покрие разходите, така че сеитба след оптималния срок е икономически неизгодна.

Ситуацията става коренно различна, ако производителят разполага с напоителна система. „Съоръженията обаче са много скъпи и един производител би си позволил подобна инвестиции само ако стопанството му е върху собствени земи“, продължи Светослав Русалов. Освен това, в Пловдивско водното тяло се намира близо до повърхността и за да бъде предпазена водата от химични замърсявания, от екоинспекцията не разрешават сондажи в доста землища.

Кооперация „Агрокомерс-98″ е сред малкото земеделски производители, които са се застраховали срещу сушата, макар и не за всички обработвани площи.

Атанас Куковски

Атанас Куковски

„В последните две години инвестираме в пивоти. Черпим вода от напоителни канали и вече сме осигурили напояване за 2500-3000 дка“, разказа председателят Атанас Куковски. Той посочи, че до момента направените в поливни съоръжения инвестиции са седемцифрена сума, без европейска или държавна подкрепа. Кооперацията участва в местно водно сдружение.

Заради пивотите „Агрокомерс-98″ планира тези дни да засее към 700 декара с рапица, останалите поливни площи все още са заети от царевица.

Прочети още: Атанас Куковски – предприемач за милиони

Припомняме, че според индикативния график за отваряне на мерки по Програмата за развитие на селските райони през 2019 г., подмярка 4.3 „Инвестиции в инфраструктура“ трябва да бъде пусната от октомври до декември. Формулираната цел на процедурата е възстановяване на инфраструктурата за напояване чрез реконструкция и модернизацията й в съответствие с идентифицираните нужди. Финансовата помощ ще е в размер на близо 50,5 млн. евро. Допустими кандидати са оператори, предоставящи услугата „Доставяне на вода за напояване“, които са собственици или ползватели на хидромелиоративна инфраструктура. Това са „Напоителни системи“ ЕАД, юридически лица – учредени и регистрирани по реда на Закона за сдружения за напояване и юридически лица – учредени и регистрирани по реда на Търговския закон или Закона за кооперациите. Максималната помощ за проект на „Напоителни системи“ ще е левовата равностойност на 6 млн. евро, а за проект на останалите кандидати – до 1,5 млн. евро.

Проектите на държавното дружество трябва да са за намаляване загубите на вода, което е свързано с реконструкция/рехабилитация на съоръжения, модернизация и механизация на оборудване, включително и за съоръжения за съхранение на вода за напояване в съществуващи мрежи извън стопанствата. За другите кандидати проектите може да са за инвестиции в машини и съоръжения за напояване, включително и такива, пряко свързани с подобряване на енергийната ефективност и опазване на околната среда.

До момента земеделското министерство не е публикувало за обществено обсъждане проект за насоките и условията за кандидатстване по подмярка 4.3. Сигурно е обаче, че земеделци, чиито стопанства не са в близост до язовири и съответно не участват в напоителни сдружения, няма да могат да се възползват от възможностите на подмярката, въпреки че изменението на климата, което е свързано и с продължителни засушавания, засяга всички производители в страната.

Прочети още: Ню Мексико и Тексас – щатите на животновъдите милионери

А ето как изглеждат от самолет земеделските земи в щатите Тексас и Ню Мексико. Всяка ферма има сондаж и пивоти, защото без вода няма земеделие

А ето как изглеждат от самолет земеделските земи в щатите Тексас и Ню Мексико. Всяка ферма има сондаж и пивоти, защото без вода няма земеделие                                                                                                                                                 Снимка на Агро Пловдив

 

Leave a Comment