Приета е наредба за електронна платформа, на която ще се продават държавни имоти

Министерски съвет - сградаПравителството прие Наредба за електронната платформа за продажба на имоти – частна държавна собственост и на имоти – собственост на търговски дружества с повече от 50 на сто държавно участие в капитала или търговски дружества, чиито дялове или акции са собственост на търговско дружество с повече от 50 на сто държавно участие в капитала.

Създаването на електронна платформа за продажба на имоти – държавна собственост, ще осигури по-голяма прозрачност на извършваните продажби, а информацията ще достигне до по-широк кръг заинтересовани лица, се посочва в решението на правителството.

За електронната платформа за продажба на държавни имоти се заговори още през лятото на 2018 г., но до момента такава не е създадена.

Leave a Comment