Повече въглерод в почвата ще се поощрява и с национална подкрепа

Улавянето на елемента подобрява почвената структура, плодородието и климата. Добри практики са затревяването, директните сеитби, намалените обработки
Снимка на  eu2019.fi

Снимка на eu2019.fi

На вчерашната среща в Хелзинки (24 септември) министрите на земеделието на ЕС дискутираха подпомагане на улавянето на въглерод чрез Общата селскостопанска политика (ОСП).

Министърът на земеделието и горите на Финландия Яри Леппа ръководеше срещата, съобщава eu2019.fi.

Заделянето на въглерод в почвата върху земеделските земи е едно от основните средства за смекчаване на изменението на климата. Добрите техники за земеделие могат да помогнат на земеделската земя да абсорбира повече въглерод от атмосферата и тези техники могат да бъдат подкрепени чрез ОСП.

Според министър Леппа, улавянето на въглерод в почвата прави фермерите ключови доставчици на решения.

„Освен че смекчава климатичните промени, натрупването на почвен въглерод подобрява структурата и качеството на почвата, което помага на земеделието да се адаптира към изменението на климата. Почвата, която е в добро състояние, също е по-продуктивна и носи икономически ползи за земеделските производители“, каза министър Леппа.

Министрите изслушаха възгледите на заинтересованите страни в селското стопанство и екологичните организации, както и на Европейската комисия и Европейския парламент относно улавянето на въглерод в почвата и климатичните действия в селското стопанство. Според министрите ОСП осигурява достатъчен капацитет за увеличаване на улавянето на въглерод, но финансирането на селскостопанската политика трябва да бъде осигурено.

Дебатът подчерта необходимостта от отчитане на местните и регионалните специални нужди. Трябва да се подобрят методите за измерване на въглерод, да се увеличат научните изследвания и да се превърнат в практиката и да се подкрепи развитието на иновациите. Тревните площи, сеитбообращението, намалената обработка на земята, директната сеитба, залесяването и агролесовъдството бяха подчертани като конкретни действия в редица изказвания.

„Трябва също да помним, че основната задача на фермерите е да произвеждат храна. Трябва да намерим печеливши решения, които да са от полза както за земеделските производители, така и за природата, за да поддържаме земеделието търговско жизнеспособно “, каза министър Леппа.

По време на неформалната среща министрите имаха възможност да посетят и млечна ферма, и обект за управление на горите. Освен всичко друго, посещенията представиха добри практики за насърчаване на здравето на животните, финландското производство на храни и ролята на тревните площи в улавянето на въглерод.

Реформата на ОСП е възможност за държавите-членки да подкрепят улавянето на въглерод в почвата и други екологични мерки в селското стопанство чрез национални мерки за подкрепа. Освен това реформата включва задължителни изисквания за всички държави-членки да насърчават доброто състояние на почвата и запазването на почвените запаси от въглерод.

Неформалната среща на министрите на земеделието беше последната от шестте неформални срещи на министрите, проведени в Хелзинки по време на финландското председателство на Съвета на ЕС.

Leave a Comment