Конференция за регистрацията на пестициди започна в Душанбе

Снимка на ФАО

Снимка на ФАО

25 септември 2019 г., Душанбе, Таджикистан – Днес в Душанбе започва тридневна регионална конференция, организирана от ФАО като част от регионален проект за управление на жизнения цикъл на пестицидите и елиминиране на устойчиви органични замърсители (POPs) пестициди в Централна Азия и Турция, финансиран от Global Environmental Facility.

Това събитие ще събере повече от 20 технически специалисти, отговорни за растителната защита и рационалното използване на пестициди, представляващи национални организации за растителна защита и други съответни национални органи на Азербайджан, Грузия, Казахстан, Киргизстан, Република Молдова, Таджикистан, Турция, Швеция и Украйна.

Те ще обсъдят различни аспекти на системата за регистрация на пестициди, включително вземане на решения, изисквания за данни, методи за оценка и намаляване на риска.

Особено внимание ще се обърне на укрепването на управленския капацитет за рационално използване на пестицидите и разширяване на регионалното сътрудничество, както и обмена на информация между регулаторните органи за пестициди.

 

Leave a Comment