Алармират: Идват слани, прибирайте късния зарзават!

През последната седмица на септември и началото на октомври времето ще е променливо, с превалявания в началото на периода

Валежите ще бъдат от важно значение за нормалното поникване на рапицата. В районите, където влагата не е лимитиращ фактор, при засетите в агротехнически срок посеви в края на септември ще се наблюдава фаза поникване.

Прибирайте зарзавата, сн. Фейсбук

Прибирайте зарзавата, сн. Фейсбук

Точно тогава са възможни сериозни повреди по рапицата, които нанасят рапичната стъблена бълха (възрастни индивиди) и рапичната листна оса (лъжегъсеници). В тази връзка е необходимо да се проведе обследване за установяване на появата и числеността на вредителите.

При плътност, надвишаваща прага на икономическа вредност (ПИВ за рапична стъблена бълха – 2 бр. бръмбари на кв. м; ПИВ за рапична оса 2-3 броя лъжегъсеници на кв. м) е наложително третиране.

До края на месец септември и началото на октомври при зеленчуковите култури от късното полско производство не трябва да се подценяват растителните пръскания срещу гъсениците от третото поколение на памуковата нощенка, които нанасят повреди и влошават качеството на зеленчуковата реколта.

През същия период във високите полета не се изключва вероятността за образуване на слани. Това трябва да се има предвид при прибиране на зеленчуковите култури, като домати и пипер, които са уязвими на осланяване.

Условията ще бъдат подходящи за приключване на жътвата на слънчогледа, за освобождаване на площите от късните окопни култури (царевица, картофи, захарно цвекло, моркови), за прибиране на узрялата зеленчукова и плодова реколта.

Leave a Comment