Министър Танева открива нови мощности в завод в Първомай

Утре, 1 октомври 2019 г., министърът на земеделието, храните и горите Десислава Танева ще участва

Министър танева открива нови мощности в завод в Първомай утре

Министър танева открива нови мощности в завод в Първомай утре

в официалното откриване на новите производствени мощности на предприятието „Булконс Първомай“ ООД.

Проектът е реализиран с помощта на европейско съфинансиране по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти” от Програмата за развитие на селските райони.

Събитието ще се проведе от 11.00 часа в предприятието в град Първомай. В рамките на събитието ще се отбележат и 80 години от създаването на завода и първото промишлено производство на лютеница в България.

Leave a Comment