Ватиканът

За туристите само терасата при Ватиканските музеи дава бегла представа за папската държава отвътре
Снимка на Агро Пловдив

Leave a Comment