С 9% по-нисък ще е националният добив от домати

Оранжерийните краставици също ще са по-малко, при пипера се очаква ръст

доматиМеждинната прогнозата на Центъра за икономически изследвания в селското стопанство (CAPA) за производството на домати през 2019 г. е понижена в сравнение с предходните очаквания заради по-слабите добиви от открити площи (-17%, по данни на МЗХГ). Общото производство може да падне с около 9% на годишна база и да бъде около 135 хил.т. Оценката за производството на оранжерийни домати е за ръст до 55 хил.т.

По-лошата откъм климатични условия година в голяма част от Европа доведе до по-високи цени на доматите, като те се нормализираха в рамките на сезонните средни от началото на есента. Цените на дребно през м.септември по данни на САПИ се очертава да достигнат 2,12 лв/кг, което е с около 10% повече от цените за този месец за последните 5 години.

САРА запазва прогнозите си за производство на краставици през 2019 г., което се изчислява да бъде в рамките на 71 хил.т, с около 3% под нивото от миналата година. Цените на дребно на краставици за м.септември, 2019 г. са с 15% над тези за същия месец в периода 2014-2018 г.

Текущите предвиждания на САРА при пипера са леко нагоре от 53 хил.т на 55 хил.т общо производство, което се дължи на подобрените оценки за добива, който е с 8% над миналогодишния по оперативни данни на МЗХГ. Цените на дребно за зелен пипер за м.септември са за 1,66 лв/кг, което е с около 19% над месечните цени за периода 2014-2018 г.

Цените на едро на домати, пипер и краставици през 2019 година се очертава да бъдат сред най-високите за последните десетилетия. В следващите месеци те ще се нормализират в рамките на средните за сезона, като вносът ще предопредели ценовото движение по-нататък.

Цени в ЕС и други страни

Цените на зеленчуците в ЕС през първите 9 месеца на годината са сред най-високите. Това се обяснява с по-лошата зима и засушаването във важните месеци на пролетта и лятото. От началото на есента, цените постепенно се нормализират и в следващите месеци до края на годината се очаква да бъдат около и под средните за последните 5 години.

Цените на домати на едро в Турция продължават да падат и са между 0,14-0,16 US$/кг. Това е дори по-ниско отколкото цените през миналогодишния м.септември (0,17 US$/кг).

При пипера, цените в ЕС се покачиха в началото на м.септември до 1,15 евро/кг, а към средата на месеца се понижиха до 0,9 евро/кг в основните ЕС производителки –Испания, Холандия и са с 7% надолу на месечна база. Цените на едро на пипера в Турция по данни на www.tridge.com леко се покачват до 0,34 US$/кг от 0,23 US$/кг в края на м.август.

Цените на едро на краставици по данни на www.tridge.com през м.септември продължават да се понижават на месечна база. Цената на холандски краставици е около 0,4 евро/кг, което е 20% под цените от м.август. Тези цени са и с 50% по-ниски в сравнение с миналата година. Цената на едро на краставици, която се предлага от Турция е 0,28 US$/кг, което е 20% под нивата от миналата година.

Leave a Comment