Внесено е предложение срокът за регистрация по наредбата за горивата да се удължи до 26 януари 2020 г.

BASF

оран, тракторЛидерът на НФСБ Валери Симеонов е внесъл вчера в Народното събрание предложение за промени в Закона за административното регулиране на икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход. Промените касаят срока на регистрация по Наредба №РД-04-2 от 16 юли 2019 г. за реда и условията за водене на регистър на лицата, осъществяващи икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход.

В заключителните разпоредби на закона е посочено, че „лицата, които до влизане в сила на този закон са осъществявали икономически дейности по чл. 2, ал. 1, подават заявление за регистрация в тримесечен срок от влизането в сила на наредбата“. Този тримесечен срок изтича на 26 октомври, който се пада събота и така го измества на 28 октомври.

Ако поправката на Симеонов бъде гласувана, срокът за регистрация ще се удължи до 26 януари 2020 г.

Поправката ще бъде включена в заключителните разпоредби на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за тютюна и тютюневите изделия. Гласуването на проекта в пленарна зала е заложено в дневния ред на Народното събрание. То ще е второ и окончателно.

Срещу закона и наредбата към него има постоянно недоволство както от страна на търговците на горива, така и от зърнопроизводителите със собствени съдове за съхраняване на горива, които нормативите третират като останалите търговци.

Днес дребните търговци на горива и превозвачи излизат на мълчаливо бдение пред Народното събрание с настояване поправката на Симеонов да бъде гласувана в пленарна зала.

Зърнопроизводителите също биха обявили протест, ако срокът за регистрация в икономическото министерство се запази до 26 октомври. Тяхното основно искане е браншът да отпадне от изискването на регистрация.

 

Leave a Comment