Свинекомплексите поискаха по-висока компетентност при фирмите за дезинфекция

BASF

свине, прасета, свинефермаСвинекомплекси, птицевъдни обекти и люпилни за птици ще се посещават единствено от ветеринарни специалисти с образователна степен „магистър“, когато в тях се извършва дезинфекция, дезинсекция и дератизация (ДДД). Това условие, което е по настояване на Асоциацията на индустриалното свиневъдство в България, Асоциацията на свиневъдите в България и Съюза на птицевъдите в България, предизвика пренаписване на Наредба № 1 от 2018 г. за условията и реда за извършване на ДДД. Проектът на норматива е публикуван за обществено обсъждане на страницата на земеделското министерство.

Основният мотив за исканата промяна е, че поради характера на дейността в  свинекомплексите, птицефермите и люпилните за птици, където има въведено високо ниво на биосигурност, не могат да бъдат допускани външни фирми и лица да извършват дезинфекции, дезинсекции и дератизации (ДДД). Тези обекти постоянно са подложени на епизоотичен риск, осовено сега в сложната епизоотична обстановка у нас и в Европа по отношение на Африканската чума по свинете (АЧС) и Инфлуенцата по птиците. И двете заболявания причиняват тежки икономически загуби на двата отрасъла и на икономиката на държавата.

По тази причина в проектонаредбата са заложени особени правила при извършването на ДДД в свинекомплекси, птицеферми и люпилни за птици. Предлага се тези обекти да имат специално разработени програми, чието съдържание да отговаря на определени изисквания. Програмите ще бъдат одобрени от Българската агенция по безопасност на храните като компетентен орган.

За извършване на дейностите по ДДД на животновъдните обекти с високо ниво на биосигурност, в свинекомплексите, птицефермите и люпилните за птици работят дипломирани и обучени ветеринарни лекари. В тази връзка в предложения проект се предвижда специалистите, които ще извършват ДДД в горепосочените обекти да са с висше образование на образователно-квалификационна степен „магистър“ по специалността „Ветеринарна медицина“.

Предвид постъпили сигнали в Министерство на здравеопазването относно наличието на несъответствия между адреса на управление на физическото/юридическото лице, което извършва дейности по ДДД и адреса, на който се намират помещенията. Вследствие на това регионалните здравни инспекции са затруднени при контролирането на изпълнителите. По тази причина в документа, с които се уведомява започването на ДДД, извършителите вече ще посочват не адреса на управлението, а този от който се осъществява дейността.

Leave a Comment