МЗХГ увеличава санкциите при неспазване на условия по мярка 10 „Агроекология и климат“

овцевъд работникСанкциите при неспазване на някои условия, поставени пред бенефициенти по мярка 10 „Агроекология и климат“, ще бъдат увеличени. Засега това е само предложение на зам.-министър Лозана Василева, което ще стане факт след като министърът на земеделието издаде заповед, базирана на него.

Зам.-министърът предлага санкцията за животновъди, които не представят писмено разрешение от съответната развъдна организация или от Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството за клане или продажба на субсидирано животно, да бъдат наказани не с 5% от размера на подпомагането по мярка 10, а със 7%.

Предлага се санкцията при неспазване на развъдната програма за съответната подпомагана порода да бъде не 5%, а 10%.

Третото предложение е да се увеличи от 5 на 7 на сто наказанието за всички бенефициенти, които не спазват минималните изисквания за торене и използване на продукти за растителна защита.

Лозана Василева посочва в доклада, че предложението се базира на информация от Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция за установено нарастване на неспазвания на изисквания от земеделските стопани през кампания 2018, спрямо броя на същите в предходна кампания. Европейското законодателство определя въведената система за намаление на финансовата помощ да има възпиращ ефект.

Тази година през февруари от МЗХГ също увеличиха една от санкциите. Тя касаеше животновъди, които не спазват условието за гъстота на животните върху единица площ при постоянно затревените площи, поддържани от тях. Тогава санкция от 10% бе увеличена на 12, с уточнението, че наказанието е само за кампания 2018 г.

Leave a Comment