ВЕИ централа на „Тракия енерджи 2000″ в с. Костиево сменя горивото

BASF
Снимката е с илюстративен характер

Снимката е с илюстративен характер

ВЕИ централата  на „Тракия енерджи 2000″ за производство на електроенергия от биомаса ще премине от изгаряне на дървесина към изгаряне на царевичен силаж, сорго, тритикале, слама и други. За целта предприятието, разположено в с. Костиево, обл. Пловдив, е поискало и получило разрешението на РИОСВ Пловдив за реконструкция и модернизация без да се извършва оценка на въздействието. Предишното име на инвеститора бе „Грийн форест проджект“.

Прочети още: Последната открита централа за ток от биомаса в Пловдивско е близка до „Белла“

Тритикале, отглеждано в Пловдивско, за производството на биогаз

Тритикале, отглеждано в Пловдивско, за производството на биогаз

Централата е с елмощност 5 мегавата и топлинна мощност от 8 мегавата, и функционира от 2011 г. Поради трудности с осигуряването на дървесина, инвеститорите преминават към добиване на биогаз, получен от нискотемпературна ферментация на едногодишни енергийни култури. Чрез когенератори от бигаза ще се произвежда електрическа енергия, която се продава на ЕВН и топлинна енегрия, която вероятно ще се използва от разположеното в близост месопреработвателно предприятие на „Белла България“. Кастителният шлам, който е остатък от изгарянето на енергийните растения, ще се използва в земеделието като биотор, съобщават инвеститорите.

Leave a Comment