От името на НАП са изпращани фалшиви имейли за ревизии

BASF

НАП в ПловдивФалшиви имейли с уведомление за предстояща ревизия „Заповед за възлагане на ревизия – Номер: P-0100319031065-20-031 / 16.07.2019“ и искане клиентите да се явят  в офис на НАП са получили десетки клиенти на приходната агенция. Имейлите приканват получателите задължително да носят документ за самоличност и „следните документи, които може да изтеглите от ТУК.“

Имейлите са изпратени от името „Веселина Иванова Букова, Главен инспектор по приходите, Сектор „Ревизии“ – ИРМ Пловдив“.

След извършена проверка се е установило, че става въпрос за имейл с невярно съдържание.

Национална агенция за приходите съобщава, че не е изпращала имейли с подобно съдържание.

Leave a Comment