Първи сме в ЕС по отговорно отношение към опаковки от пестициди

Зърнопроизводителят Георги Хаджийски 3 години е събирал опаковки от химически продукти, за да не ги изхвърля в околната среда. Той получи приза „Най-отговорен земеделски стопанин“
Детелин Куцаров, Десислава Танева и директорът на БАБХ Паскал Желязков

Детелин Куцаров, Десислава Танева и директорът на БАБХ Паскал Желязков

България е на първо място в Европа по събиране и оползотворяване на опаковките от употребени в земеделието продукти за растителна защита. Тази класация демонстрира отговорното отношение към околната среда и природата както на компаниите, които произвеждат и предлагат растителнозащитни препарати, така и на земеделците. Ако Европа се стреми през 2020 година да достигне 75% събираемост на опаковките, то ние вече сме на 97 процента. Това стана ясно по време на годишната конференция „За чисто земеделие и сигурна околна среда“, която се проведе днес в Министерството на земеделието, храните и горите. Министър Десислава Танева приветства Асоциация растителнозащитна индустрия България /АРИБ/, която още през 2013 г. създаде Система за събиране и управление на опаковки от продукти за растителна защита и я презентира най-напред в Добрич. За шест години системата е обхванала около 4000 производители в страната, съобщи генералният директор на асоциацията Нели Йорданова.

При откриване на конференцията министър Танева заяви, че МЗХГ ще търси възможност при прилагане на новата ОСП да подкрепи практиката, която щади на околната среда, а също и самите земеделските производители. „Отворени сме към подкрепа на системата и мотивиране на земеделските производители“, каза министърът.

„Пътят беше дълъг и не беше лесен“, призна председателят на УС на АРИБ Детелин Куцаров. Той сподели, че от 2008 г. асоциацията е търсела изпълнител на събирането и извозването на опаковките до предприятие, което има интерес да ги рециклира. Куцаров представи и тримата гости от Европейската асоциация за растителна защита, сред които и генералният директор Жералдин Кутас, пристигнали за конференцията.

Участници в конференцията

Участници в конференцията

Как действа системата
Нели Йорданова

Нели Йорданова

Производителите трикратно изплакват опаковките, оставят ги да изсъхнат, складират ги в безцветни найлонови чували и когато се натрупат достатъчно чували, сигнализират на изпълнителя – фирма „Скалар Еко“ЕООД, да ги транспортира. Опаковките се рециклират, като се използват за производство на изолационни тръби за оптични кабели, предназначени за оптични кабелни трасета за телекомуникационната индустрия. Само за година от тях се произвеждат тръби с дължина 1000 км.

Безплатно за фермерите

Фермерите не плащат нищо, за да се освободят от опаковките. Финансирането на дейността на оператора се поема от фирмите, които предлагат продукти за растителна защита. Вноските, които те правят, са различни, според продажбите, и се определят ежегодно на база на количеството събрани опаковки.

Всички земеделци бяха приканени да се включат в системата.

Системата ще се разширява и надгражда, като вече някои фирми, които предлагат семена, са пожелали да се включат в нея.

Костадин Костадинов

Костадин Костадинов

Председателят на УС на Националната асоциация на зърнопроизводителите Костадин Костадинов заяви, че опаковките от торове също трябва да се рециклират, той като натрупването им в земеделските стопанства е проблем. Към това трябва да се добавят и опаковките от хранителната индустрия.

„Най-отговорният фермер“

АРИБ присъди наградата „Най-отговорен земеделски производител“ на Георги Хаджийски, чието зърнопроизводително стопанство е близо до Враца. „Още преди да създадем системата, г-н Хаджийски беше готов за нея. Той три години бе събирал добре измити и пакетирани опаковки, с които не знаеше какво да прави“, разказа Нели Йорданова.

Георги Хаджийски получи приза от министър Танева

Георги Хаджийски получи приза от министър Танева

Георги Хаджийски разказа, че е доволен от намерения начин за оползотворяване на опаковките от пестициди. „Преди вършехме срамни работи – горяхме ги, правехме дупки … Сега е лесно“, сравни фермерът. Неговата фирма обработва 65 хил. декара, има и млекопреработвателно предприятие. Системата за събиране и управление на опаковки от продукти за растителна защита позволява по-малки производители да носят в неговия склад своите чували, за да може операторът да не извършва допълнителни курсове.

И според Георги Хаджийски опаковките от торове трябва да се включат към системата, което означава, че е необходимо и производителите, и дистрибуторите да участват във финансирането й. Той посочи, че плаща годишно 200 лева на фирма, за да извози празните торови чували и бидони.

Така или иначе, Системата ще се развива, обобщиха от АРИБ. Възможно е да се създадат депа, в които по-малките земеделски производители да отнасят опаковките от пестициди.

Как е в Европа
Гостите от Европейската асоциация за растителна защита

Гостите от Европейската асоциация за растителна защита

Жералдин Кутас нарече направеното от България за толкова късо време „знаково постижение“. Благодарност заслужават и организаторите, и земеделските производители без които нямаше да се постигне толкова висок процент на събиране и рециклиране на опаковките. Кутас допълни, че растителнозащитната индустрия в ЕС е подложена на голяма критика. „Постижение като вашето е пример за устойчиво земеделие. Когато ние работим заедно, можем да покажем, че внасяме нашата справедлива рента, за да можем да произвеждаме високоефективни продукти за растителна защита“, каза генералния директор на ЕАРЗ.

Нейният колега Стивън Бърд разясни, че в Европа се практикуват различни начини за събиране на опаковките. В някои държави се прилага системата, която и България ползва. В други се правят депа, в които фермерите отнасят опаковките. В трети страни земеделците сами откарват опаковките до фирми, които ги рециклират.

Бърд показа карта на Европа, на която с различни цветове бе отбелязано доколко фирмите и земеделците се грижат за околната среда. България, заедно с Франция, Германия и Унгария бяха оцветени в тъмнозелено – цветът на най-високата грижа срещу замърсяването с опаковки.

Leave a Comment