Франция иска да се субсидират не хектарите, а заетостта в земеделието

BASF
25% от френските фермери живеят под прага на бедност, съобщава правителствената институция France Stratégie

френски фермерВ доклад, представен в Париж миналата седмица, правителствената институция France Stratégie предложи да се подкрепи заетостта в селскостопанския сектор, а не количеството обработваема земя. Но за да стане това реалност, е необходим пълен преглед на Общата селскостопанска политика на ЕС.

France Stratégie публикува доклад, озаглавен „Превръщането на ОСП в лост за агроекологичен преход“ и представи своите открития в Париж, пише Euractiv.com.

Институцията отбеляза, че системата за подпомагане на европейските земеделски производители е „задъхана“ и призова за засилен фокус върху положението със заетостта на земеделските производители.

„Искахме да помислим каква ще бъде идеалната ОСП“, обясниха авторите на доклада. Когато беше създадена за първи път през 60-те години, ОСП имаше за цел да увеличи европейското селскостопанско производство и да осигури независимостта на Европа в храните.

И постигна най-голям успех в това, но по отношение на предизвикателствата, свързани с околната среда и климата, ОСП в момента се бори да даде верни отговори.
В резултат на това животът на земеделските производители не се подобриха, тъй като 25% от френските фермери живеят под прага на бедността.

„След 90-те години проблемите на околната среда и климата постепенно се интегрират в ОСП“, казва Пиер Дюпраз, директор на научните изследвания на френския национален институт за селскостопански изследвания (INRA).

„Инструментите не са адаптирани“, добави той.

„Основната платежна система трябва да се развива към плащания, основаващи се на заетостта в селското стопанство, и вече да не се основава на броя обработвани хектари“, обясни Жил дьо Маржери, генерален комисар на France Stratégie.

Въз основа на помощта, изплатена през 2018 г. за директни плащания (5,7 милиарда евро) и броя на работещите на пълен работен ден през 2016 г. (еквивалентен на 711 000 места), годишното възнаграждение на един нает би бил около 8 000 евро през тази година.

Друго предложение е да се преработи системата за подкрепа на втория стълб в опростена система за бонус/наказание. С други думи, фермерите могат да бъдат облагани с данъци въз основа на използването на торове, пестициди, антибиотици и емисии на парникови газове според принципа на данъка върху въглеродните емисии.

От друга страна, те ще получават възнаграждение за своите добродетелни практики за околната среда: постоянни тревни площи, разнообразяване на културите или създаване на райони от екологичен интерес.

„Тези инструменти ще позволят да се повиши стойността на смесеното животновъдство и агроекологичните стопанства, но и на малките стопанства“, обясни Жулиен Фос, заместник-директор на отдела за устойчиво и дигитално развитие на France Stratégie.

Въпреки консенсуса, който започва да се изгражда около пренасочването на ОСП към подкрепа на заетостта в селскостопанския сектор, все още има дълъг път.

„Все по-ясно се виждат ограниченията на сегашната система и различните участници в сектора са готови да открият дебата“, заяви Жил дьо Маржери.

В Брюксел дебатът за бъдещата ОСП трябва да се възобнови, след като новата Европейска комисия встъпи в длъжност на 1 декември.

Leave a Comment