АУ организира среща за използването на пречистени води в земеделието

Аграрен университетАграрен университет – Пловдив организира регионална работна среща на тема „Възможности и ограничения за използване на пречистени отпадъчни води в селското стопанство ”. Тя ще се проведе утре, 30 октомври, в хотел „Империал“, ул. „Лев Толстой“ № 6, гр. Пловдив. Началото е в 9.00 ч.

Конкретната цел на семинара е да се представи проект и да се разработи „Стратегически план за насърчаване използването на пречистени води в селското стопанство в регион Пловдив“. Участници ще бъдат експерти в областта на използването и пречистването на водите, представители на научни организации, държавни институции, общински администрации, фирми и граждани.

Недостигът на вода е все по-забележимо явление в Европа със сериозно влияние върху селското стопанство. Търсенето на вода продължава да нараства, докато случаите на засушаване в Европа се увеличават, възлизайки на милиарди евро загуби. Земеделието е особено чувствително към тези тенденции поради зависимостта си от наличността и качеството на водата.

Регенерирането на водата е процесът, необходим за приспособяване на качеството на вторично пречистените отпадни води към предназначението им. Използването на регенерирана вода предлага голям потенциал за намаляване на недостига на вода и възможност за повторна употреба както на водата, така и на хранителните вещества. Съществуват обаче някои пречки за широкото му прилагане, като например необходимостта от подходяща инфраструктура и надеждни мерки за контрол.

Проектът предвижда и изработване на пътна карта за въвеждане на практики за използването на пречистената вода като алтернатива, която намалява натиска върху ограничените водни ресурси.

 

Leave a Comment