Farm Europe е против френската идея за финансиране на минимален фермерски доход

BASF

берачка на ягоди, работникГрупата Farm Europe, която се определя като мозъчен тръст по икономически въпроси в земеделието и селските райони, разкритикува френската идея Първи стълб да подкрепя заетостта във фермите, сместо да се радпределя на хектар. Идеята бе лансирана от правителствената институция France Stratégie миналата седмица. 

France Stratégie предложи 8000 € / AWU (едногодишна заплата за нает – б.р.), което в никакъв случай не би било изпълнимо, тъй като ще са необходими повече от 66 милиарда евро за финансиране на такава схема (при възможност за с 44 млрд. евро от бюджета на Първия стълб)“, посочва анализ на Farm Europe.

В ЕС настоящия бюджет на първия стълб е еквивалентен на 5336 € / AWU.

„Идеята фермерите да получават един вид „социален минимален доход“, в резултат на което селскостопанският сектор ще загуби своята конкурентоспособност, а ЕС по-голямата част от добавената стойност, генерирана от своите селскостопански и хранителни сектори, изглежда доста странна“, коментира Farm Europe.

Leave a Comment