Загадка е какво иска най-големият бенефициент на ОСП – Франция

Уж поддържа искането да се запази бюджетът на сегашната ОСП, но в същото време е и за увеличаване на портфейлите за изследвания, отбрана и климат

Франция започва да вдига шум по въпроса за реформата на Общата селскостопанска политика на ЕС (ОСП), по която не се вижда напредък, въпреки че форматът й трябва да се промени от 2021 г.

Предложението за реформа на ОСП, внесено от Европейската комисия, не е задоволително както за френското правителство, така и за парламентаристи, които протестираха на поредната консултативна среща в Хелзинки, организирана от ротационното финландско председателство.

„Това е диалог между глухите“, реагираха френските представители.

Дидие Гийом, министър на земеделието на Франция

Дидие Гийом, министър на земеделието на Франция

Като основен бенефициент на ОСП Франция не проявява интерес, че помощта, отпусната на земеделските стопани е орязана, камо ли за разпределението й на национално ниво, съобщават от Euractiv.com.

Във Франция фермерите получават субсидии от ЕС в размер на около 9,5 милиарда евро годишно, което е три пъти повече от помощта, която получават от националния бюджет (около 3 милиарда евро). Като основен бенефициент на ОСП френското правителство пое своето задължение да защитава бюджета на бъдещата ОСП, който Европейската комисия иска да намали.

Сегашното разпределение на средствата обаче не е оптимално и някои хора призовават за по-нататъшни съкращения. Помощта ще обслужва интересите на най-големите земеделски производители и производители на химикали, а не самите земеделци. Във Франция това е анализът на левицата, но също така и на Сметната палата, която изобличи как се разпределят субсидиите за земеделските производители във Франция. „Начинът, по който се разпределя селскостопанската помощ във Франция, е неравен и води до отрицателни ефекти“, обобщиха в началото на 2019 г. от френската Сметна палата.

„През последните 18 месеца парламентите в цяла Европа изразиха идеята, че не са съгласни с предложенията на Комисията. В понеделник в Хелзинки бяха представени всички парламенти, с изключение на депутатите от Белгия и Португалия. Всички настояват да се запази помощта, но Комисията не иска да чуе нищо „, заяви Софи Примас, председател на Комитета по икономическите въпроси на Сената.

Що се отнася до министерството на земеделието на Франция, дискусиите за бюджета на бъдещата ОСП се водят „срещу Европейската комисия, която иска да я намали“, заяви министърът на земеделието и храните Дидие Гийом пред главния френски радио канал France Inter в сряда (30 октомври).

Но парламентаристи от целия ЕС се чудят на позицията на Франция, която от една страна се гордее, че иска да запази бюджета на ОСП, но също така защитава бюджета за изследвания, отбрана, климат и т.н.

„Не знаем точните компромиси: какво точно защитава Франция?“, чуди се Софи Примас.

Друг жизненоважен въпрос е, че Франция отказва допълнителната гъвкавост, предложена от Европейската комисия, която може да доведе до ситуации на екологичен дъмпинг. Например, ако една държава-членка реши да намали помощта, свързана с усилията за опазване на околната среда.

Ренационализация на ОСП (чрез стратегическите планове) може да доведе до „страшна конкуренция“ между различните държави-членки. Но на този фронт земеделският министър звучи успокояващо. По въпроса за ренационализирането на ОСП той заяви, че според него „това е изоставено и ние спечелихме играта“.

Реформата на ОСП също ще трябва да осигури по-голяма подкрепа за агроекологичния преход, според министъра.

„Днес Франция подкрепя идеята, че селскостопанската помощ трябва наистина да е насочена към агроекологичния преход“, поддържа Дидие Гийом, позовавайки се по-специално на засилването на компенсацията за така наречените „природни недъзи“.

Европейската комисия обаче все още не е предложила ново предложение за бъдещата ОСП.

Leave a Comment