Преди 30 години трабантчетата на Източна Германия щастливо поели на Запад

Берлинската стенаНа 9 ноември 1989 г. в Берлин се случва нещо, което е извън въображението на повечето източочногерманци. Новият министър-председател на Източна Германия Шабовски обявява, че границите със Запада са отворени, свободни и проходими. Един журналист пита: „Откога?“ Отговорът е: „От сега“. За три часа новината се разнася из цяла Източна Германия. Филм на National Geographic разказва, че в този ден непристъпните врати към Запада се отлостили – без охрана, без включени камери и прожектори, без електрически ток по теловете и всички трабантчета на Изтока поели по пътища и ниви към границата.

Берлинската стена е изградена изключително бързо през лятото на 1961 г. Вдигането на този бетонен, тежък символ на разделението на една страна и на Европа на два лагера, е следствие на масовото бягство на източногерманците към Западен Берлин. От 1949 до 1960 г. около 3 милиона немци се преселили в свободната територия. Само през 1960 г. 200 000 избягали в Западна Германия, а само до юни 1961 напускащите вече наброявали 150 000. Работната ръка в Източна Германия намаляла пагубно за икономиката на страната. Това наложило поставянето на бетонната бариера в Берлин.

С годините стената се укрепвала все по-здраво, тъй като опитите на Източен Берлин да се озове от другата страна не спирали – под земята, във въздуха и през минираните полета пред бетона.

Въпреки стената, за 28 години 40 000 германци успели да изминат спасителния маршрут. 75 000 са били заловени и обвинени. 1000 са загинали.

Филмът разказа за някои от успешните опити за бягство към запада. Единият от случаите е за инженер Петер Щрелзик, който успял да направи балон. Една нощ семейството му се качило на него и се издигнало. Издигнало се прекалено високо и балонът попаднал сред облак. Платът поел влагата и аматьорското въздухоплавателно тяло станало тежко и започнало шеметно да пада. Сгромолясало се в гора. След няколко минути семейството разбрало, че е имало лош късмет. Намирали се на 200 метра от границата със Западна Германия.

Зарязали балона сред гората и побързали да се върнат обратно.

Две седмици по-късно граничните войници откриват провисналия от дърветата плат и започват разследване.

В тези дни семейство Щрелзик се надпреварва с ЩАЗИ – тайната полиция на Източна Германия. Отново купува плат – от няколко магазина, по няколко пъти, за да не събуди подозрения. Още едно семейство взима участие в акцията по бягството. Четирима възрастни и четири деца се качват във втория балон. През нощта един граничар ги вижда, осветени от мощен фар и телефонира на Берлин с въпроса: „Да стрелям ли?“ Докато получи отговор, балонът отминал. В един момент газта свършва и превозното средство започва да пада. Пада, но къде? Оцелелите разказват как докато се питали къде се намират, се появили двама мъже. Запитали ги. А като разбрали, че бягството този път е успешно, започнали да се прегръщат и подскачат от радост.

През 1989 г. Берлинската стена се превръща в километрова „изложба“ на графити, в това число и много от тях са с високо художествена стойност. След разрушаването на Стената фрагменти от нея започват да се разпродават.

На 3 октомври 1990 г. двете Германии се обединяват след 45 години на разделение.

Leave a Comment