Кои са чуждите инвазивни растения, които превземат земите и как се унищожават

BASF
Айлант

Айлант

Аграрен Университет (АУ) заедно с Фондация „Информация и природозащита“ организира лекция и демонстрация на тема  „Навлизането на инвазивни чужди видове (ИЧВ) растения – сериозна заплаха за земеделските земи, за дивата ни природа и градските паркове и градини.Лекцията ще бъде изнесена на 13 ноември 2019 г. в Аудитория №1 на Агрономическия факултет в АУ. Началото е в 10 часа. Ще бъде представено и мобилното приложение за запис и изпращане на сигнали към базата данни на Европейската комисия за намерени инвазивни чужди видове. Лектор ще е Владимир Владимиров, експерт по ИЧВ от Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания на БАН и един от водещите учени в ESENIAS – мрежата за ИЧВ на страните от Южна и Източна Европа.

Ноември е месец на множество кампании за засаждане на фиданки из цялата страна. Твърде често инициаторите избират или получават дарения от фиданки на инвазивни чужди видове растения (ИЧВ), които превземат територията на местните видове и ги унищожават. Най-опасните сред тях са айлант, китайски ясен, див орех

Трябва да знаем повече за тези нашественици и да се предпазваме грижливо, защото те вредят на природата, на здравето и на икономиката ни! Всяка година в страните от Европейския съюз се изразходват над 12 милиарда евро за борба с ИЧВ, посочват организаторите.

От 11 часа, на детската площадка в градинката до басейна, в двора на Университета ще има демонстрация на механичен и химичен метод за отстраняване на дървета от инвазивния чужд вид айлант (Ailanthus altissima). Тези методи са безопасни за останалата растителност.

Leave a Comment