Правителството реши да ускори изграждане на 12 км пътна връзка на Скобелева майка с Околовръстното при Асеновградско шосе

Участъкът става обект с национално значение, което ще ускори процедурите по отчуждаване на имоти и по одобряване на инвестиционни проекти
Задръстванията по Околовръстното шосе на града вече са постоянни

Задръстванията по Околовръстното шосе на града вече са постоянни

Правителството реши да обяви участък от републикански път II-56 Брезово – Пловдив – Път 11-86, от км 90+000 (Скобелева майка) до км 102+820, за обект с национално значение и за национален обект. Така ще се ускорят процедурите по одобряване на инвестиционните проекти и издаване на разрешения за строеж, и ще могат да се използват облекчения в процедурата за отчуждаване на имоти – частна собственост, необходими за уширение на пътя и неговата модернизация.

Правителството мотивира решението си с бързо разрастващите се в икономическо отношение град Пловдив и област Пловдив. Трафикът по път II-86 (Околовръстно шосе), който частично обхожда града от югозапад, е изключително натоварен и голяма част от транзитните потоци преминават през града по трасето на републикански път 1-8 „София- Пловдив-Хасково“.

Пловдив като областен административен център все още няма окончателно завършен околовръстен път. Доизграждането на югоизточния обход на Пловдив е от изключително значение за осигуряване на най-кратка комуникационна връзка с контролно-пропускателните пунктове при Рудозем, Златоград и Маказа и облекчаване на транзитния трафик с Гърция и Турция. Югоизточният обход ще осъществява пряка връзка на съседните области – Смолян, Кърджали и Хасково с АМ „Тракия“ и републикански път 1-8 (международен път Е-80), което е от изключителна важност в социален и икономически аспект.

Освен това Пловдив е градът в България с най-много и най-големи икономически зони около него, които все повече се разрастват. Нараства и значението на гражданското летище в Крумово, което именно чрез изграждането на югоизточния околовръстен път ще получи пряк достъп до АМ „Тракия“. Структуроопределящо за икономиката на областта и държавата е и предприятие „КЦМ“ АД, които заедно с развиващите се икономически зони „Тракия“ и „Марица“, определят Пловдив като център за сериозни инвестиции. В ссъщото време съществуващата пътната мрежа е с почти изчерпана пропускателна способност.

След завършването на югоизточния околовръстен път ще се даде възможност товарните превози да достигат до новоизградения интермодален железопътен терминал край Пловдив. В резултат се очаква многократно увеличение на транспортния поток.

За реализацията на последния сегмент от обхода – участъкът от км 98+000 до км 102+820 е сключено споразумение за сътрудничество между община Пловдив и Агенция „Пътна инфраструктура“. Изготвени са технически проект и парцеларен план, чието процедиране предстои.

Ползите от изграждането на югоизточния околовръстен път на Пловдив надхвърлят рамките на област Пловдив и имат съществено значение за развитието на всички области от Южен централен район, се посочва в решението.

Leave a Comment