Януари 2020 г. ЕК пуска промоционалните програми за селскостопански храни с бюджет от 201 млн. евро

BASF
Над половината от бюджета е предназначен за промоции на отдалечени пазари като Канада, Китай, Япония, САЩ, Мексико

вино, промоционални програмиЕвропейската комисия ще отпусне 200,9 милиона евро през 2020 г. за финансиране на промоционални дейности за селскостопански хранителни продукти в страната и чужбина.

Комисарят по земеделието и развитието на селските райони Фил Хоган заяви: „Репутацията на Европа в селскостопанските и хранителните продукти е без аналог. ЕС не е най-големият световен износител на селскостопански храни по случайност.“

Повече от половината от бюджета (118 милиона евро) ще бъдат насочени към кампании за  пазари извън ЕС с потенциал за висок растеж като Канада, Китай, Япония, Корея, Мексико и САЩ. Допустимите сектори включват млечни продукти и сирене, трапезни маслини и зехтин, и вина. Очаква се избраните кампании да повишат конкурентоспособността и потреблението на селскостопански хранителни продукти в ЕС, да повишат техния профил и да увеличат пазарния си дял в тези целеви страни.

Кампаниите също така ще информират потребителите за различните схеми и етикети за качество на ЕС, като географски указания или биологични продукти. Допълнителен фокус на кампаниите ще бъде също така да се подчертаят високите стандарти за безопасност и качество, както и разнообразието и традиционните аспекти на селскостопанските хранителни продукти в ЕС. И накрая, в рамките на ЕС акцентът ще бъде насочен към насърчаване на здравословното хранене и увеличаване, в рамките на балансираната диета, на консумацията на пресни плодове и зеленчуци.

Поканите за представяне на предложения за предстоящите кампании през 2020 г. ще бъдат публикувани през януари 2020 г. Широка гама от търговски организации, организации на производители и агрохранителни групи, отговорни за промоционални дейности, имат право да кандидатстват за финансиране и да представят своите предложения.

Така наречените „семпли“ програми могат да бъдат подадени от една или повече организации от една и същата държава от ЕС; „мулти“ програмите идват от поне две национални организации с участието на поне две държави-членки или от една или повече европейски организации.

За 2020 г. 100 милиона евро са отпуснати за семпли програми, докато 91,4 милиона евро ще отидат за мулти програми.

Допълнителни 9,5 милиона евро са заделени за собствените инициативи на Комисията. Те включват участие в панаири и комуникационни кампании, както и дипломатически офанзиви, ръководени от Европейския комисар по земеделието и развитието на селските райони, и придружени от бизнес делегация. Тези инициативи ще бъдат подсилени с допълнителни 17,2 милиона евро, предоставени от програмите за мулти популяризиране през 2019 г. Това дава допълнителна подкрепа за сирена и масло, зехтин и трапезни маслини на предизвикателния глобален пазар.

Leave a Comment