Предлагат горските предприятия и „Кабиюк“ да излязат от Закона за публични предприятия

BASF -->

Държавните горски предприятия и най-стария конезавод в страната - „Кабиюк“, да излязат от опеката на Закона за публичните предприятия. Това предлага единствените изменения на законопроекта, който е входиран в Народното събрание от група народни представители, в това число и председателя на земеделската комисия Мария Белова. Досега извън посочения закон е била само Българската банка за развитие, към която при гласуването на проекта ще се присъединят горските предприятия и „Кабиюк“.

Снимка от сайта на "Кабиюк"

Снимка от сайта на „Кабиюк“

Мотивите за предложените промени в Закона за публичните предприятия са, че горските дружества и конезаводът края Шумен имат специфични характеристики и функции от обществен интерес. И двете предприятия изпълняват задължения, които не са печеливши, но имат висока обществена значимост. Горските предприятия залесяват, опазват от пожари, поддържат вододайни и защитени зони и т.н. А в „Кабиюк“ се отглеждат автохтонни и други ценни породи коне.

В законопроекта се предлага текстовете в параграф 54 от Преходните и заключителни разпоредби в Закона за животновъдство, които касаят „Кабиюк“, напълно да отпаднат. В #54 са залегнали редица защити над конезавода, които ще отпаднат. А именно: “ имуществото на държавното предприятие „Кабиюк“ не може да бъде обект на принудително изпълнение, не може да бъде приватизирано, срещу него не може да се открива производство по несъстоятелност.

Leave a Comment