Над половината от експорта на вино в ЕС е към трети страни, Франция е №1

BASF -->

През 2018 г. продажбите на вино (включително пенливо, ликьорни вина и гроздова мъст) в ЕС са били около 15 милиарда литра, показват данни на ЕК. Най-големите производители на вино миналата година са Италия, Испания и Франция, следвани от Португалия, Германия и Унгария.

Топ износител: Франция

вино и шоколадПрез 2018 г. държавите-членки на ЕС са изнесли продукция за 22,7 милиарда евро. Над половината от това вино е експортирано в страни извън ЕС (11,6 млрд. евро, или 51% от общия износ на вино). Основните държави купувачи са били САЩ (3,8 млрд. евро, или 33% от износа извън ЕС), последвани от Швейцария (1.0 млрд. евро, 9%), Китай (1.0 млрд. евро, 8%), Канада (0.9 млрд. евро, 8%), Япония и Хонконг (и 0.8 млрд. евро, 7%).

Франция е топ износителят на вино с експорт извън ЕС на стойност 5,4 млрд. евро през 2018 г., което представлява 47% от износа на вино извън ЕС от държави-членки. Следват Италия (3.1 млрд. Евро, 26%) и Испания (1.2 млрд. Евро, 10%).

Топ вносител: Обединеното кралство

Като се имат предвид вносните потоци, държавите-членки на ЕС са внесли вино през 2018 г. за общо 13,4 млрд. евро. Само 20% от него идва от страни извън ЕС, по-специално от Чили (0,6 млрд. евро, 22% от вноса извън ЕС) , Австралия (0,45 млрд. евро, 17%), САЩ (0,43 млрд. евро, 16%), Южна Африка (0,4 млрд. евро, 15%) и Нова Зеландия (0,37 млрд. евро, 14%).

Сред държавите-членки на ЕС най-големият вносител на вино е Обединеното кралство (1,2 млрд. евро, или 47% от вноса извън ЕС), следвано от Германия (0,3 млрд. евро, 11%), Холандия ( 0,2 млрд. евро, 9%) и Франция (0,2 млрд. евро, 8%).

 

Leave a Comment