Десислава Танева похвали и сдържано се възмути от зърнопроизводителите (с риск да я освиркат)

BASF
С конските сили, които притежавате, може да спрете всеки закон, но трябва да мислим визионерски, каза в словото си за Агро семинара на НАЗ министърът

Десислава Танева, НАЗ 2019

В необичайно дълга реч веднага след откриването на националния Агро семинар на асоциацията на зърнопроизводителите (НАЗ) днес в Пловдив, земеделският министър Десислава Танева успя да накара бранша първо, да се гордее с постиженията си (аплодисменти!), а после да се засрами, или поне да да не реагира с тропане или „освиркване“ (каквото предположение изказа министърът).

Отначало Танева искрено поздрави зърнопроизводителите за това, че „може би са най-конкурентния и най-жизнен отрасъл в нашето земеделие“. „Да, това е така, г-н Костадинов, и без подкрепата на ПРСР“, каза тя, обръщайки се към председателя на НАЗ, който при откриващото слово по-рано дебело подчерта, че зърнопроизводството е успешно и без да има спечелени проекти по Програмата за селските райони през този програмен период.

Министърът веднага си послужи с данни на статистиката, според които инвестициите в селскостопанския сектор през 2018 г. са били в размер на 1,4 до 1,9 млрд. лв., а през периода 2014-2018 г. те са в размер на над 7,5 млрд. лв. В същото време средствата за ПРСР са само 500 млн. лв.

„Но ето още факти и цифри“, продължи министърът. През 2018 г. със зърнено-житни култури са били заети 19 316 000 дка, които плюс маслодайните култури заемат 64% от земеделските земи. Като се добавят площите под угар и засетите с люцерна, процентът достига 81.

„Това представлява секторът, който вие създадохте“, обърна се към залата Десислава Танева. И съпостави: Трайните насаждения в страната заемат 1,6% от земеделските земи, зеленчуците – 1%, етерично-маслените – 1,4 на сто. Пасищата (постоянно затревените площи) в България са 5 385 000 дка. „Това е тенденцията“, каза тя, но не спря дотук с цифрите.

През 2018 г. са произведени над 12 млн. тона мека пшеница, от които са изнесени 6,8 млн. тона. „Казвам го, за да представя колко силен сектор има у нас. Равнявате се със световните сили!“, похвали участниците в семинара министърът.

България е на 11 място в света по износ на мека пшеница, на 11-то място по износ на царевица, на 2-ро при черен маслодаен слънчоглед, на 8-мо при рапица. „Нека се знае!“

През 2018 г. износът на зърнени култури е за 3,141 млрд. лв. и представлява 37,3 на сто от общия износ на селскостопански стоки. „Поздравления!“

Инвестициите в селското стопанство през 2014-2018 г. са 7 724 000 000 лв. и  представляват 8,1% от инвестициите в цялата икономика на България по данни на НСИ. „Поздравления!“

„Дори на олимпиадите нямаме толкова призови места като вашите“, сравни Десислава Танева. След което предприе завой.

„Всеки от вас следва да е отговорен към обществото“, обърна се към успелите земеделци министърът. И отбеляза, че когато човек е стигнал до определено високо равнище, следва да прояви благородство. Министърът заговори за климатичните промени и околната среда.

„Ако има сектор, който може да повлияе и да пощади природата – това е зърнопроизводството. Каквато и мотивация за прилагане на зелени практики да дадем на останалите, ако вие не ги приложите, няма да има ефект“, призна тя. И покани бранша на 3 декември в Аграрния университет, където ще се представи SWOT анализа за климат и околна среда.

„Най-тежък ми е сблъсъкът между пчелари и зърнопроизводители“, сподели министърът. И призова асоциацията да участва в намирането на решение, така че съжителството между двата сектора да стане продуктивно.

„Днес ме посрещна г-н Николай Киров (зърнопроизводител) с думите, че Законопроектът за земята няма да мине. Когато използвате силите на конските сили, които притежавате, може да спрете всеки закон“, съгласи се Танева.

Тя припомни, че заради НАЗ не е бил гласуван Законопроекта за градушките. 36 млн. евро са били заделени за създаване на противоградната система, но без закона и таксите за земеделците, които той определя, средствата не е можело да се употребят и са били разпределени към други мерки. В следващия програмен период страната ще разполага със 72 млн. евро, но е възможно и те да останат непохарчени за градозащита, когато браншът подготвя декларации с „конски сили“. „Можете да ме освиркате, но със заплахи няма как стратегически и визионерски да намерим рамката“, предупреди министърът.

И добави, че през декември в Народното събрание трябва да бъде внесен поземления законопроект, което може да бъде спряно с „конски сили“.

Накрая зърнопроизводителите все пак ръкопляскаха, не свиреха.

 

 

 

 

 

Leave a Comment