Земеделци и животновъди са продали стока за 8,155 млрд. лв. през 2018 г.

Площта на белите петна расте, те заемат 2,4 млн. дка в масивите
За 5 г. площите с едногодишни протеинови култури като нахут, грах, леща, залпово са се увеличили 21 пъти

земяПродадената през 2018 г. брутна продукция от земеделието и животновъдството (по цени на производител) е на обща стойност 8,155 милиарда лева. Спрямо предходната година стойността на брутната продукция се е увеличила с 1,5%, а спрямо 2017 г. ръстът е още по-голям, тъй като тогава стойността на продадените аграрни стоки е била 7,560 милиарда лева. Това показват данните от последния Аграрен доклад (2019 г.). Те включват и стойността на селскостопанските услуги, както и от неселскостопански, неотделими второстепенни дейности.

Нетната селскостопанска продукция е на стойност 7,460 млрд. лв., от които 5,466 са от растениевъдството, а 1,818 млрд. от животновъдство. Селскостопанските услуги са изчислени на 502 млн. лв. през миналата година.

Общата брутна добавена стойност на селскостопанския отрасъл по базисни цени е в размер на 3,663 млрд. лв.

Броят на регистрираните земеделски производители е намалял с близо 6 хиляди, като през 2018 г. новорегистрирани и пререгистрирани са били общо 87 128 фермери. Сравнението с предишните шест години показва, че през 2012/2013 г. и през 2013/2014 г. регистрираните производите са били малко над 76 хиляди, а в следващите 3 години броят им се е увеличил с близо 30 % и се е движел между 96 хил. и 98 хил.

Делът на използваната земеделска площ ежегодно се увеличава. През 2018 г. спрямо 2017 г. тя е с около 70 хил. дка повече и достига 50 302 760 дка (45% от територията на страната).

За стопанската 2018/2019 година са изготвени 3 545 броя споразумения или разпределения за създаване на масиви за уедрено ползване на земеделските земи, които 28 499 165 дка. Те са с 2 342 992 дка повече от предходната стопанска година. За имоти с начин на трайно ползване – „пасища, мери и ливади” са сключени 610 броя споразумения или разпределения върху 301 922 дка, което е с 41 251 дка повече на годишна база.

В създадените масиви за комасирано ползване се увеличава размерът на площите на включени имоти, за които не са подадени декларации от собствениците и не са сключени договори за ползването им, т. нар. „бели петна“. Общо площите на „белите петна“ в масивите е в размер на 2 206 545 дка за ниви и 193 028 дка за пасища, мери и ливади.

Най-голям дял площи заемат традиционно пшеницата (12,4 млн. дка), следвана от слънчогледа (8,599 млн. дка) и царевица (4,783 млн. дка). Овощните насаждения заемат през миналата година 1,8% от използваната земеделска площ, като са се увеличили с 5,3% и са 888 290 дка. Лозята, чиста култура, са върху 537 870 дка, оранжериите заемат 16 060 дка. Оранжерийните площи нарастват за година с 860 дка.

Преглед на заетите площи при различните култури показва, че от 2014-та до 2018 г. производството на едногодишни протеинови култури като грах, леща, фасул, бакла, нахут и други (варива) са се увеличили експлозивно. През 2014 г. те са били 48 770 дка, но след непрестанно разрастване в годините през 2018 г. те вече са върху 1 034 450 дка, което е над 21 пъти повече.

С най-бързо намаляващи площи е тютюнът. През 2014 г. културата се е отглеждала върху 190 720 дка, а през 2018-та – върху 86 680 дка.

Leave a Comment