SWOT анализът за околна среда и климат ще бъде представен утре в Пловдив

BASF -->

Аграрен университетУтре, 3-ти декември, от 9:30 часа в Аулата на Аграрен университет – Пловдив, ще бъде представен SWOT анализ за околна среда и климат. На срещата с фермери и учени, която ще премине по-късно и в дискусия, ще присъства и земеделският министър Десислава Танева.

По време на дискусията на тема „Добрите практики в Новата зелена архитектура“ ще бъдат представени добрите земеделски практики, допринасящи за опазване на околната среда и смекчаване изменението на климата.  Участниците ще могат да се запознаят с последната актуална информация за хода на преговорния процес по темата за Новата зелена архитектура.

Основна цел на събитието е провеждането на публичен дебат с възможно най-широк кръг заинтересовани страни по темата за бъдещата Зелена архитектура на ОСП и установяване на механизъм за тясно взаимодействие с неправителствения сектор при обсъждането на новите изисквания в рамките на Зелената архитектура и добрите земеделски практики.

Leave a Comment